Dejavnosti Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Dejavnosti Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Spodbujanje ohranjanja zgodovine pri regijskih strokovnih društvih in predstavljanje področja in opravljenega dela v lastnih okoljih,
priprava navodil za iskanje, ohranjanje, dokumentiranje in arhiviranje primarnih dokumentarnih virov s področja zdravstvene in babiške nege v enajstih regijskih strokovnih društvih in 32 strokovnih sekcijah,

  • priprava predlogov za razpis diplomskih del s področja zgodovine zdravstvene in babiške nege za študente visokošolskega študijskega programa 1. in 2. stopnje,
  • iskanje primarnih virov strokovne organizacije in slovenskih medicinskih sester in babic tako doma kot v tujini,
  • iskanje, zbiranje in ohranjanje gradiva o posameznih medicinskih sestrah in babicah, ki so zaznamovale slovensko zdravstveno in babiško nego,
  • iskanje posameznih številk glasila Babiški vestnik zaradi digitalizacije gradiva,
  • digitalizacija fotografskega gradiva,
  • zbiranje in arhiviranje zasebnega gradiva (dokumentarnega, slikovnega, predmetnega) posameznih medicinskih sester in babic, ki je bilo pridobljeno z darilom, oporoko, nakupom ali s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo.

 

Fotografije s slavnostne akademije na Brdu pri Kranju, 10. 5. 2019

Slavnostna akademija je potekala v počastitev ob 100. letnici nastopa dela prve skrbstvene sestre na Slovenskem Angele Boškin na Jesenicah, 3. februarja 1919. (Foto: Matej Glavinac in Tjaša Barbo)

 

10. let delovanja Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi

Delovanje je podrobneje predstavljeno v članku Po sledeh Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege.

Vir fotografij Zbornica – Zveza.

 

 

Poimenovanje ulice po medicinski sestri

Na pobudo Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, ki si je v programu zadala cilj, da se vsaj ena ulica, park, ploščad ali trg v Slovenskih mestih poimenuje po medicinski sestri ali babici, smo konec leta 2021 prejeli novico, da so v Novem mestu poimenovali ulico po zaščitni (medicinski) sestri Mariji Tomšič (Sklep 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne, 16.12.2021). Marjeta Berkopec, članica delovne skupine, je pripravila predlog za Marijo Tomšič, ki je bil sprejet v projektu Pozabljena polovica Novega mesta (objavljeno Utrip, april, maj 2020), s katerim je lokalna skupnost naredila korak bliže k enakopravnosti in popravi krivic do spregledanih žensk, ki so pomembno zaznamovale lokalno okolje. S tem poimenovanjem smo v Sloveniji dobili prvo ulico poimenovano po medicinski sestri (objavljeno na povezavi: https://www.mojaobcina.si/novo-mesto/novice/okolje-in-prostor/v-novem-mestu-stiri-nove-ulice-z-zenskimi-imeni.html)