Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Dejavnosti Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Dejavnosti Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Spodbujanje ohranjanja zgodovine pri regijskih strokovnih društvih in predstavljanje področja in opravljenega dela v lastnih okoljih,
priprava navodil za iskanje, ohranjanje, dokumentiranje in arhiviranje primarnih dokumentarnih virov s področja zdravstvene in babiške nege v enajstih regijskih strokovnih društvih in 32 strokovnih sekcijah,

  • priprava predlogov za razpis diplomskih del s področja zgodovine zdravstvene in babiške nege za študente visokošolskega študijskega programa 1. in 2. stopnje,
  • iskanje primarnih virov strokovne organizacije in slovenskih medicinskih sester in babic tako doma kot v tujini,
  • iskanje, zbiranje in ohranjanje gradiva o posameznih medicinskih sestrah in babicah, ki so zaznamovale slovensko zdravstveno in babiško nego,
  • iskanje posameznih številk glasila Babiški vestnik zaradi digitalizacije gradiva,
  • digitalizacija fotografskega gradiva,
  • zbiranje in arhiviranje zasebnega gradiva (dokumentarnega, slikovnega, predmetnega) posameznih medicinskih sester in babic, ki je bilo pridobljeno z darilom, oporoko, nakupom ali s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva v hrambo.

 

Fotografije s slavnostne akademije na Brdu pri Kranju, 10. 5. 2019

Slavnostna akademija je potekala v počastitev ob 100. letnici nastopa dela prve skrbstvene sestre na Slovenskem Angele Boškin na Jesenicah, 3. februarja 1919. (Foto: Matej Glavinac in Tjaša Barbo)

 

10. let delovanja Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi

Delovanje je podrobneje predstavljeno v članku Po sledeh Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege.

Vir fotografij Zbornica – Zveza.