Člani delovne skupine

Člani/ce delovne skupine od leta 2022 so:

  • Irena Keršič, predsednica
  • Darinka Klemenc, članica
  • Marjeta Kokoš, članica
  • izr. prof. dr. Jadranka Stričević, članica
  • Marjeta Berkopec, članica
  • Gordana Njenjić, članica
  • Andreja Mihelič Zajec, članica
  • Bor Zavrl, član.

Člane/ice Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege imenuje UO Zbornice – Zveze. Skupino sestavljajo člani/ce, strokovnjakinje s področja zdravstvene in babiške nege in izkazujejo interes za proučevanje in ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege. S specifičnimi delovnimi nalogami in cilji delujejo celovito in upoštevajo regionalni, nivojski, strokovni in regijski interes, ki je pomemben za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege na Slovenskem. Mandat članov/ic ni omejen.