Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Članice delovne skupine

Po sklepu 4. seje UO Zbornice – Zveze z dne 13. 7. 2016 so v delovno skupino imenovane:

 • Irena Keršič,
 • Majda Šlajmer Japelj,
 • Silva Vuga,
 • Darinka Klemenc,
 • Marjeta Kokoš,
 • doc. dr. Jadranka Stričević,
 • Ljubica Šavnik,
 • Marjeta Berkopec,
 • Zdenka Seničar,
 • Gordana Njenjić,
 • Andreja Mihelič Zajec.

Članico/a DS, predlaga UO Zbornice – Zveze, ki spodbuja regionalni, nivojski, strokovni in regijski interes delovanja, ki je pomemben za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege. Mandat ni omejen.
Po 7. sklepu 12. seje DS ZG z dne, 26. 11. 2018, in sklepu redne seje UO Zbornice – Zveze z dne, 12. 12. 2018, so stalne članice DS ZG: Irena Keršič, Majda Šlajmer Japelj, Darinka Klemenc, Marjeta Kokoš, doc. dr. Jadranka Stričević, Marjeta Berkopec, Zdenka Seničar, Gordana Njenjić, Andreja Mihelič Zajec.
Nacionalna mreža sodelujočih članic razširjene delovne skupine z imenovanimi predstavniki za zgodovino v posameznem regijskem strokovnem društvu. Trenutno so imenovane predstavnice v DMSBZT Celje, kjer zgodovino pokriva Zdenka Salobir, v DMSBZT Koper Boja Pahor, v DMSBZT Ptuj – Ormož Marija Kokol, v DMSBZT Novo mesto Marjeta Berkopec in Zdenka Seničar, v DMSBZT Maribor poleg Silve Vuga še Marjeta Kokoš in doc. dr. Jadranka Stričević. V društvih, kjer nimajo imenovane predstavnice za zgodovino, to področje pokrivajo predsednice društva. Ob dogodkih posebnega pomena za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi se skupina dopolni s predstavnikom ali predstavnico strokovne sekcije. Babice zastopa Gordana Njenjić.