ODPOVEDANO! Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

T 031 535 841 E irena.sumak@gmail.com
Datum & čas

12/3/2020

08:45

Lokacija

Dom Sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja je 26.5.2020.

08.45 - 09.00

Registracija udeležencev

08.45 - 09.00

Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi-50 zlatih let delovanja Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju Viš. predav. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

09.00 - 09.30

Zgodba o Florence Nightingale – mednarodno leto medinskih sester in babic Danica Artnak, prof. zdr. vzgoje in dijaki Srednje zdravstvene šole Celje

1. sklop: Obvladovanje bolečine in pravilno ravnanje z zdravili

Moderatorici Mojca Tomažič in mag. Darja Ovijač

09.30 - 10.00

Bolečina - (pato)fiziološke osnove in obvladovanje Dr. Katja Režonje, dr. med., spec. anest., KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana

10.00 - 10.30

Poznavanje in merjenje bolečine pri otroku in odraslem kot podlaga za njeno obvladovanje Viš. predav. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

10.30 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.40

Vloga anestezije v sodobni medicini Dr. Katja Režonja, dr. med. spec. anest., KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana

11.40 - 12.10

Priprava zdravil za parenteralno aplikacijo na oddelku: nekontrolirani pogoji Simona Mitrovič, mag. farm., spec., Lekarna UKC Ljubljana

12.10 - 12.20

Varna aplikacija parenteralne terapij Andreja Miklavžina, dipl. m. s.

12.20 - 12.30

Predavanje sponzorja

12.30 - 12.45

Predstavitev evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta QualMent Doc. dr. Boris Miha Kavčič, doc. dr. Bojana Filej, Visoka zdravstvena šola v Celju

12.45 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Odmor z možnostjo ogleda doma Moderatorica: Danica Artnak

2. Sklop: Učne delavnice, odmor med 16.00 in 16.30 uro

Delavnice potekajo vzporedno, po razporedu, udeleženci so razporejeni v 4 skupine, posameznik se udeleži vseh delavnic, čas delavnice je 60 minut.

Učna delavnica 1: Sodobna osebna higiena pacienta in nega kože Vanja Vilar, viš. med. ses.,dipl. ekon., ET; UKC Ljubljana, Urška Kosmač Vidic, mag. farm.

Učna delavnica 2: Priprava in aplikacija antibiotikov pri otrocih in odraslih pacientih za intravenozno uporabo Veronika Jagodic Bašič, dipl. med. s., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC   Ljubljana, Darinka Radmelič

Učna delavnica 3: Kakovost in varnost, novi standardi pri nazogastrični sondi ter aplikacija zdravil Janja Perme, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved., asist.; Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC  Ljubljana; Iztok Čeligoj

Učna delavnica 4: Zdravilne rastline kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi pri otroku in odraslem Asist. Nina Poljšak, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani; Viš. predav. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru; Viš. predav. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

18.15 - 19.00

Preverjanje znanja in evalvacija seminarja

Splošne informacije

Kotizacija in prijava: udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje, seminar je ovrednoten s pedagoškimi in licenčnimi točkami Zbornice-Zveze.

Kotizacija z DDV znaša 190€, člani Zbornice- Zveze imajo 50% popust, kar znaša 95€. V kotizacijo so všteta predavanja z učnimi delavnicami, e- zbornik, potrdilo o udeležbi in pogostitve. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Zbornica- Zveza, 0201 5025 8761 480 in sklicno številko 00 0203 12032020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ali jo poravnate po izstavljenem računu.

Prijava

Elektronska prijava je možne na spletni strani Zbornice- Zveze. Prijava je možna tudi po e- pošti:  irena.sumak @gmail.com, do torka, 10.3.2020.

Programsko organizacijski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak, mag. Darja Ovijač, Mojce Tomažič, mag. Barbara Kegl.

Dodatne inforamcije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete predsednico sekcije: 031 535 841.

LEPO VABLJENI!

Irena Šumak, predsednica sekcije