Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

T 031 535 841 E irena.sumak@gmail.com
Datum & čas

15/9/2020

08:45

Lokacija

Dom Sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje

Poglej na zemljevidu

08.45 - 09.00

Registracija udeležencev

08.45 - 09.00

Znanje kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi - 50 zlatih let delovanja Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju Viš. predav. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

09.00 - 09.20

Zgodba o Florence Nightingale – mednarodno leto medicinskih sester in babic Danica Artnak, prof. zdr. vzgoje in dijaki Srednje zdravstvene šole Celje

1. SKLOP: OBVLADOVANJE BOLEČINE IN PRAVILNO RAVNANJE Z ZDRAVILI Moderatorja: Mojca Tomažič in doc. dr. Boris Miha Kaučič

09.20 - 09.50

Bolečina - (pato)fiziološke osnove in obvladovanje Dr. Katja Režonje, dr. med., spec. anest., KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana

09.50 - 10.20

Poznavanje in merjenje bolečine pri otroku in odraslem kot podlaga za njeno obvladovanje Viš. predav. mag. Barbara Kegl, Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru

10.20 - 10.35

Lajšanje bolečine z elastomerno črpalko Alenka Kaufman, mag. farm.

10.35 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.40

Vloga anestezije v sodobni medicini Dr. Katja Režonja, dr. med. spec. anest., KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC Ljubljana

11.40 - 12.10

Priprava zdravil za parenteralno aplikacijo na oddelku: nekontrolirani pogoji Simona Mitrovič, mag. farm., spec., Lekarna UKC Ljubljana

12.10 - 12.20

Varna aplikacija parenteralne terapije Andreja Miklavžina, dipl. m. s.

12.20 - 12.30

Zmanjševanje bolečine pri intravenozni terapiji Marinka Blatarić, mag. med. techn.

12.30 - 12.45

Predstavitev evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta QualMent Doc. dr. Boris Miha Kaučič, doc. dr. Bojana Filej, Visoka zdravstvena šola v Celju

12.45 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Odmor z možnostjo ogleda doma

14.00 - 18.30

2. SKLOP: UČNE DELAVNICE, odmor med 16.00 in 16.30 uro.

Delavnice potekajo vzporedno, po razporedu, udeleženci so razporejeni v 4 skupine, posameznik se udeleži vseh delavnic, čas delavnice je 60 minut. Moderatorice: Saša Šabjan, Tanja Gašperlin, Simona Križanec, Darinka Babič

Učna delavnica 1: Sodobna osebna higiena pacienta in nega kože Vanja Vilar, viš. med. ses.,dipl. ekon., ET; UKC Ljubljana; Urška Kosmač Vidic, mag. farm.

Učna delavnica 2: Priprava in aplikacija antibiotikov pri otrocih in odraslih pacientih za intravenozno uporabo Veronika Jagodic Bašič, dipl. med. s., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana; Darinka Radmelič

Učna delavnica 3: Kakovost in varnost, novi standardi pri nazogastrični sondi ter aplikacija zdravil Janja Perme, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved., asist.; Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana; Iztok Čeligoj

Učna delavnica 4: Zdravilne rastline kot podlaga sodobni zdravstveni negi in oskrbi pri otroku in odraslem Asist. Nina Poljšak, mag. farm., Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani; Viš. predav. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

Znanje kot podlaga sodobni negi in terapiji zgornjih dihal Tomaž Jarc; Viš. predav. Irena Šumak, mag. zdr. nege, svetnica

18.30-19.00

Preverjanje znanja in evalvacija seminarja

Splošne informacije

Programsko organizacijski odbor: Irena Šumak, Danica Artnak, Mojca Tomažič in

mag. Barbara Kegl. Kotizacija in prijava: udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje, seminar je ovrednoten z 10 pedagoškimi in 10 licenčnimi točkami za pasivne ter 15 točkami za aktivne udeležence Zbornice-Zveze. Kotizacija z DDV znaša 190€, člani Zbornice- Zveze imajo 50% popust, kar znaša 95€. V kotizacijo so všteta predavanja z učnimi delavnicami, e-zbornik, potrdilo o udeležbi in pogostitve. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Zbornica- Zveza, 0201 5025 8761 480 in sklicno številko 00 0203 12032020 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ali jo poravnate po izstavljenem računu.

Omejitev na 50 udeležencev.

Prijava

Elektronska prijava je možne na spletni strani Zbornice-Zveze. Prijava je možna tudi po e- pošti: irena.sumak @gmail.com, do četrtka, 10.9.2020.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije lahko pokličete predsednico sekcije: 031 535 841.

LEPO VABLJENI,
Irena Šumak, predsednica sekcije