Življenje – najpomembnejša vrednota

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

23/1/2020

15:30

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.30 - 15.45

Registracija udeležencev seminarja

15.45 - 16.00

Pozdravne besede, Sabina Vihtelič, dipl.m.s.

16.00 - 16.50

DUŠEVNE STISKE SLOVENCEV - koliko, katere, kje in zakaj? Asist. dr. Tina Podlogar, univ.dipl.psih

16.50 - 17.30

DUŠEVNE STISKE – kako lahko pomagam? dr. Špela Hvalec, spec.klin.psih.

17.30 - 17.45

Odmor

17.45 - 18.45

ŽIVLJENJE NAJPOMEMBNEJŠA VREDNOTA, dr. Alenka Rebula, psihologinja, pesnica, pisateljica

18.45 - 19.00

Razprava, zaključek seminarja, Andreja Gruden, dipl.m.s.

19.00 - 19.15

Razdelitev potrdil

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

v prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana


T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com W http://www.drustvo-med-sester-lj.si/

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju.

V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Programsko/organizacijski odbor: Sabina Vihtelič, Špela Hvalec, Andreja Gruden, Peter Požun, Đurđa Sima, Nada Sirnik, Gordana Lokajner, in Maja Vidrih.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 17.01.2020, do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30. Kotizacije za člane DMSBZT NI!

Vljudno vabljeni

Koordinatorica kliničnih popoldnevom:
Maja Vidrih

Predsednica DMSBZT Ljubljana:
Đurđa Sima