Žilni pristopi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivno terapijo in transfuziologijo

T 051 369 701 E sekcija.anestezija1@gmail.com
Datum & čas

28/5/2024

08:30

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Uvod

9.10 - 9.40

Anatomija ven vratu, klavikularne regije, femoralne regije ter nadlahti in stegna Mateja Tomšič, dipl. zn.

9.40 - 10.00

Uvajanje periferne intravenske kanile Rudi Kočevar, dipl. zn.

10.00 - 10.20

Uvajanje, nega in posebnosti oskrbe osrednjega venskega katetra Bojana Korošec, dipl. m. s.

10.20 - 10.40

Odmor

10.40 - 11.00

Punkcija arterijske žile in nastavitev arterijske kanile Andrej Gorkič, dr. med.

11.00 - 11.20

Uvajanje, rokovanje in dajanje učinkovin preko epiduralnega katetra Sonja Trobec, dipl. m. s.

11.20 - 11.50

Žilni pristopi za izvajanje dialize Cvetka Likar, dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Odmor

12.10 - 12.40

Osnove UZ in z UZ vodene tehnike venepunkcije Arvaj Miha, dipl. zn.

12.40 - 13.00

Uvajanje in oskrba perkutanega silastičnega osrednjega venskega katetra Erik Mihelj, dipl. zn.

13.00 - 13.20

Posebnosti žilnih pristopov pri otroku Matjana Koren Golja, dipl. m. s.

13.20 - 13.40

Uporaba ultrazvoka za žilne pristope pri otrocih Špela Štupnik, dr. med.

13.40 - 14.00

Venska valvula in biološka zdravila ter ekstravazacija Leon Slemenšek, dipl. zn.

14.00 - 14.20

Priprava in intravenska aplikacija protimikrobnih zdravil Janja Perme, dipl. m. s.

DELAVNICE:

- UZ

- PICC katetri

- Periferne venske kanile

Splošne informacije

Kotizacija za enodnevni seminar z DDV znaša 220 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze. NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS št: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0204 – 28052024, s pripisom “Sekcija za anesteziologijo”. V kotizacijo je vključeno: predstavitveno gradivo, osvežitve med odmori in kosilo. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Število udeležencev je omejeno na 40 oseb. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na e-naslov: sekcija.anestezija1@gmail.com