Žilni pristopi: včeraj, danes, jutri

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

25/1/2024

15:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Prijava udeležencev

15.15 - 15.20

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.20 - 15.40

Zgodovina žilnih pristopov Iza Repe, dipl. m. s.

15.40 - 16.00

Anatomija in fiziologija pri izbiri žilnih pristopov Rudi Hočevar, dipl. zn.

16.00 - 16.20

Oskrba žilnih pristopov, ali je kaj novega Janja Perme Hajdinjak, dipl. m. s., mag. posl. in ekonom. ved

16.20 - 16.40

Izbira ustreznega žilnega pristopa Erik Mihelj, dipl. zn.

16.40 - 17.00

Odmor

17.00 - 17.20

Uporaba ultrazvoka pri vzpostavitvi žilnega pristopa Andrej Traven, dipl. zn.

17.20 - 17.40

Vzpostavitev žilnega pristopa pri otroku - izziv za zdravstvene delavce Anja Klopčič, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.

17.40 - 18.00

Čas za vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram, babicam in drugim zaposlenim v zdravstveni, babiški negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave sprejemamo  do 20. 1. 2024 oziroma do zasedenosti mest. Število mest je omejeno do 30.

Kotizacije za člane DMSBZT NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Irma Kiprijanović GSM 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com.