Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu

Organizator

Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana v sodelovanju z Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki

T 01 522 93 48 E neon.admin@kclj.si
Datum & čas

13/10/2023

13:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Predavalnica in seminarji Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, Bohoričeva ulica 20, Ljubljana.

Poglej na zemljevidu

Petek, 13.10.2023

13.30 - 14.00

Prijava udeleženk in udeležencev S. Oblak

14.00 - 14.10

Uvod v izobraževanje A. Soltirovska Šalamon, G. Nosan

14.10 - 14.30

Prehranska priporočila za nosečnice in doječe matere E. Benedik

14.30 - 14.40

Razprava

14.40 - 15.00

Prehrana novorojenčka M. Železnik, J. Lozar Krivec, A. Karabegović

15.00 - 15.15

Razprava in klinični primer

15.15 - 15.35

Prehrana dojenčka T. Kamhi Trop

15.35 - 15.45

Razprava

15.45 - 16.05

Prepoznava motenj hranjenja pri novorojenčkih M. Lekan, L. Drole

16.05 - 16.20

Razprava in klinični primer

16.20 - 16.40

Odmor

16.40 - 17.00

Razvoj novorojenčka in pomen opazovanja vedenja A. Gubanc, I. Kovačič

17.00 - 17.15

Razprava in klinični primer

17.15 - 17.35

Podpora družini z novorojenčkom J. Kodrič

17.35 - 17.45

Razprava

17.45 - 19.15

Delavnice po skupinah:

I. Rokovanje novorojenčka L. Drole, S. Berić

II. Hranjenje po želodčni sondi S. Milovanović, A. Kavčič, V. Uran

III. Posebnost aplikacije zdravil N. Brodnik, N. Eržen, I. Podbršček

Sobota, 14. 10. 2023

8.30 - 8.50

Novorojenčkova koža O. Točkova

8.50 - 9.00

Razprava

9.00 - 9.20

Popek pri novorojenčku G. Nosan, J. Gržinić, V. Ilar

9.20 - 9.35

Razprava in klinični primer

9.35 - 9.55

Oko novorojenčka M. Tekavčič

9.55 - 10.05

Razprava

10.05 - 10.15

Odmor

10.15 - 10.35

Neonatalna zlatenica – je kaj novega? M. Velkavrh, J. Lozar Krivec, N. Palčič

10.35 - 10.50

Razprava in klinični primer

10.50 - 11.10

Dihalna stiska novorojenčka A. Soltirovska Šalamon, U. Podgrajšek

11.10 - 11.25

Razprava in klinični primer

11.25 - 11.45

Oživljanje novorojenčka S. Cerar, P. Požar

11.45 - 11.55

Razprava

11.55 - 12.15

Odmor

12.15 - 13.45

Delavnice po skupinah:

I. Toaleta oči in prepoznava glavkoma T. Jesenovec, U. Podgrajšek, E. Atić

II. Oživljanje P. Požar, S. Cerar, M. Djokić

III. Prikaz primerov sodelovanja med KONEO in patronažnim medicinskim sestram A. Gubanc, Ž. Pajk

13.45 - 14.00

Test in zaključek učne delavnice

Splošne informacije

Vabimo Vas k udeležbi na izobraževanju o zdravstveni oskrbi novorojenčkov na domu, ki ga bomo organizirali na Pediatrični kliniki v Ljubljani, in sicer 13. in 14. oktobra 2023.

Izobraževanje in učna delavnica sta namenjena medicinskemu osebju, ki najprej pride v stik z novorojenčkom doma; patronažnim medicinskim sestram, diplomiranim in srednjim medicinskim sestram, pediatrom, družinskim in urgentnim zdravnikom, ki na domu ali v ambulanti obravnavajo novorojenčke v prvih tednih po rojstvu. Obravnavali bomo najpogostejše probleme, ki se lahko pojavijo pri novorojenčku po odpustu iz porodnišnice.

ORGANIZACIJA:
• Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana;
• Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med., doc. dr. Gregor Nosan, dr. med., doc. dr. Jana Lozar Krivec, dr. med., Janja Gržinič, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Albina Gubanc, dipl. m. s., Simona Oblak, adm.

KOTIZACIJA:
Kotizacija v višini 200,00 €; (DDV je vključen v ceno) se plača po izstavljenem računu.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
TRR: 0110 0603 0277 894
Sklic: 00 2993038 – 4413999
Pripis »UD oktober 23, ime in priimek udeleženca«

Prijava in dodatne informacije

Prijavite se preko spletnega obrazca, ki je dostopen TUKAJ

Dodatne informacije dobite pri Simoni Oblak, KO za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, po telefonu 01 522 93 48 ali e-pošti neon.admin@kclj.si.

V kotizacijo je vključena pravica do udeležbe na predavanjih, razpravah in na učnih delavnicah, ogled razstave zdravstvenih pripomočkov, gradivo s povzetki predavanj ter osvežitev s kavo in pijačo med odmori. Program izobraževanja je v postopku za dodelitev licenčnih točk udeležencem/kam.

Prosimo, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavke in sodelavce!

Vljudno vabljeni!