Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu

Organizator

Pediatrična klinika, Klinični oddelek za neonatologijo

T 01 522 93 48 E neon.admin@kclj.si
Datum & čas

6/5/2022

14:00

Lokacija

Interaktivni spletni seminar.

Petek, 6.5.2022

14.00 - 14.10

Uvod v izobraževanje A. Soltirovska Šalamon, G. Nosan

14.10 - 14.30

Prehranska priporočila za nosečnice in doječe matere E. Benedik

14.30 - 14.40

Razprava

14.40 - 15.00

Prehrana novorojenčka M. Železnik, J. Lozar Krivec, A. Karabegović

15.00 - 15.10

Razprava

15.10 - 15.30

Prehrana dojenčka T. Kamhi Trop

15.30 - 15.40

Razprava

15.40 - 16.00

Prepoznava motenj hranjenja pri novorojenčkih M. Lekan

16.00 - 16.10

Razprava

16.10 - 16.30

Odmor

16.30 - 16.50

Razvoj novorojenčka in pomen opazovanja vedenja A. Gubanc, I. Kovačič

16.50 - 17.00

Razprava

17.00 - 17.20

Razvojno nevrološka obravnava novorojenčka in dojenčka B. Šušteršič

17.20 - 17.30

Razprava

17.30 - 17.50

Novorojenček z abstinenčnim sindromom S. Cerar, N. Brodnik, E. Atić

17.50 - 18.00

Razprava

18.00 - 18.20

Podpora družini z novorojenčkom J. Kodrič

18.20 - 18.30

Razprava Razprava

Sobota, 7.5.2022

8.30 - 8.50

Oko novorojenčka M. Tekavčič

8.50 - 9.00

Razprava

9.00 - 9.20

Popek pri novorojenčku G. Nosan, J. Gržinić, V. Ilar

9.20 - 9.30

Razprava

9.30 - 9.50

Novorojenčkova koža O. Točkova

9.50 - 10.00

Razprava

10.00 - 10.20

Neonatalna zlatenica – je kaj novega? J. Lozar Krivec, M. Velkavrh, N. Palčič

10.20 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.50

Odmor

10.50 - 11.10

COVID-19 pri novorojenčku J. Lozar Krivec, S. Milovanović, T. Stanko

11.10 - 11.20

Razprava

11.20 - 11.40

Hudo bolan novorojenček A. Soltirovska Šalamon, S. Subotić, U. Podgrajšek

11.40 - 11.50

Razprava

11.50 - 12.10

Oživljanje novorojenčkov P. Fister, M. Djokić

12.10 - 12.20

Razprava

12.20 - 12.40

Test, Zaključek

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno medicinskemu osebju, ki najprej pride v stik z novorojenčkom doma; patronažnim medicinskim sestram, diplomiranim in srednjim medicinskim sestram, pediatrom, družinskim in urgentnim zdravnikom, ki na domu ali v ambulanti obravnavajo novorojenčke v prvih tednih po rojstvu. Obravnavali bomo najpogostejše probleme, ki se lahko pojavijo pri novorojenčku po odpustu iz porodnišnice.

ORGANIZACIJA:
• Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana;
• Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki, Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
• prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med., doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med. asist. dr. Gregor Nosan, dr. med., dr. Jana Lozar Krivec, dr. med.
• Janja Gržinić, dipl. m. s., mag. zdr. nege, Albina Gubanc, dipl. m. s.
• Simona Oblak, adm.

KOTIZACIJA:
Kotizacija v višini 150,00 €; (DDV je vključen v ceno) se plača po izstavljenem računu.
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
TRR: 0110 0603 0277 894
Sklic: 00 2993038 – 4413999
Pripis »ZOND 6. in 7. maj 2022, ime in priimek udeleženca«

Prijava

Prijavite se preko spletnega obrazca, ki je dostopen na https://docs.google.com/forms/d/1btJhEAGs80MZZtaxqX5MUsW6_Ky3dPr6sCGzQm0BSnE/edit
Dodatne informacije dobite pri Simoni Oblak, KO za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, po telefonu 01 522 93 48, 01 522 87 96 ali e-pošti neon.admin@kclj.si

Navodila za dostop do spletnega dogodka boste prejeli po e-pošti en teden pred dogodkom. Potrdila o izobraževanju ter dodelitev licenčnih točk pa boste prejeli po opravljenem izobraževanju in plačilu kotizacije.

V kotizacijo je vključen dostop do spletnega seminarja s predavanji in razpravo ter zbornik predavanj, ki ga boste prejeli po e-pošti.

Program izobraževanja je v postopku za dodelitev licenčnih točk udeležencem.

Prosimo vas, da o izobraževalnem programu obvestite tudi vse vaše sodelavce!

Vljudno vabljeni!

Za organizacijski odbor:
Janja Gržinić, dipl. m. s. mag. zdr. nege
doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr.med.
prof. dr. Darja Paro Panjan, dr.med.