Zdravstvena nega v rehabilitaciji pacienta po amputaciji uda

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

21/3/2024

08:00

Lokacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, Vrtnica, predavalnica v 4. nad., Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija Moderatorici: Maja Vrabič, dipl. m. s., Nataša Kic, dipl. m. s.

8.45 - 9.00

Pozdrav udeležencev in predstavitev seminarja

I. SKLOP

9.00 - 9.20

Bolezni in poškodbe, ki lahko privedejo do amputacije uda prof. dr. Helena Burger, dr. med.

9.20 - 9.40

Preventiva in zdravljenje sladkorne bolezni – smernice za zdrav način življenja Mojca Mesojedec, dipl. m. s., univ. dipl. org.

9.40 - 10.00

Fantomska bolečina Urška Zupanc, dr. med.

10.00 - 10.20

Diabetično stopalo – pravočasna prepoznava in zdravljenje Maja Garbas, dipl. m. s., 38.čl.

10.20 - 10.40

Oskrba rane pri pacientih z amputacijo uda Igor Stojanović, dipl. zn.

10.40 - 11.20

Odmor s kavo in prigrizki

II. SKLOP

11.20 - 11.40

Internistična obravnava pacienta po amputaciji spodnjega uda Tomaž Kompan, dr. med.

11.40 - 12.00

Sodelovanje rehabilitacijskega tima pri preprečevanju padcev Andreja Platnar, dipl. del. ter., Agata Križnar, dipl. del. ter.

12.00 - 12.20

Z dokazi podprta obravnava pacienta po amputaciji - fizioterapevtski pristop Simon Drole, dipl. fiziot.

12.20 - 12.40

Priprava pacienta po amputaciji na odpust v domače okolje Vanda Cerar, mag. zdr. nege; Anela Bajramović, dipl. m. s.,

12.40 - 13.00

Vloga patronažne medicinske sestre pri oskrbi pacienta na domu Staša Rojten, dipl. m. s.

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo (v lastni režiji)

III. SKLOP: UČNE DELAVNICE – delo po skupinah

14.00 - 17.00

Delavnica FTH 1: Povijanje krna Veronika Podlogar, mag. fiziot.; Simon Drole, dipl. fiziot.; Katja Stanonik mag. fiziot.

14.00 - 14.45

Skupina A

14.45 - 15.30

Skupina B

15.30 - 16.15

Skupina C

16.15 - 17.00

Skupina D

Delavnica DT 1: Varno presedanje pacienta Tonja Robida dipl. del. ter.; Andreja Platnar dipl. del. ter.

14.00 - 14.45

skupina C

14.45 - 15.30

skupina D

15.30 - 16.15

skupina A

16.15 - 17.00

skupina B

Delavnica FTH 2: Nameščanje proteze Jovana Mitić, mag. fiziot.; Mateja Vozel, dipl. fiziot.; Janja Polenšek Ivančič, dipl. fiziot.

14.00 - 14.45

skupina D

14.45 - 15.30

skupina A

15.30 - 16.15

skupina B

16.15 - 17.00

skupina C

Delavnica DT 2: Uporaba med. tehn. pripomočkov Tonja Robida dipl. del. ter.; Andreja Platnar dipl. del. ter.

14.00 - 14.45

skupina B

14.45 - 15.30

skupina C

15.30 - 16.15

skupina D

16.15 - 17.00

skupina A

17.00 - 17.15

Zaključek seminarja, evalvacija in podelitev potrdil

17.15 - 18.00

Seja OI Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (Seja OI 1_2024)

Splošne informacije

Program je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, dipl. m. s., dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Strokovno izobraževanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk.
Kotizacija z DDV znaša 220 €. Članom Z – Z se prizna 50 % popusta.

V kotizacijo so všteta predavanja in učne delavnice, zbornik, pogostitev v odmorih in potrdilo o udeležbi.

Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na št. 00 0213-21032024 z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

Prijava za člane Z – Z

Prijava ne člane Z – Z

Dodatne informacije

Prijave so možne do zasedenosti prostih mest (40).
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Dodatne informacije na: sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si