Zdravstvena nega pacientov z izločalno stomo, rano ter inkontinenco v razmerah epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji

E renata.batas@gmail.com
Datum & čas

18/3/2021

17:00

Lokacija

spletno okolje Google meet

16.30 - 17.00

Registracija udeležencev preko platforme Google meet

17.00 – 17.15

Enterostomalna terapija v razmerah epidemije SARS-CoV-2 (COVID – 19) Renata Batas, dipl. m.s., ET; Predsednica sekcije

17.15 – 17.30

Inkontinenca in učenje samokatetrizacije v času epidemije Covid-19 Anita Jelar, dipl.babica, ET, mag. zdrav. - soc. ved.

17.30 – 17.45

Vadba za krepitev mišic medeničnega dna doc.dr. Darja Ščepanović, viš. fiziot.

17.45 – 18.00

Razjeda zaradi pritiska v času epidemije Covid-19 Tadeja Krišelj, dipl.m.s., univ.dipl.org., ET

18.00 – 18.05

Odmor

18.05 – 18.15

MEDIS – predstavitev pripomočkov za oskrbo stom in kroničnih ran Nives Zavrl, dipl. m. s.

18.15 – 18.30

ZN nega pacienta s stomo pred in po operaciji v času epidemije Covid-19 Tjaša Čebašek, dipl. m.s., ET

18.30 – 18.50

Zdravstvena oskrba pacientov z erizipelom/celulitisom Prim. dr. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med., svetnica, Anita Jelen dipl. m.s., mag.

18.50 – 19.00

Vprašanja in odgovori

19.00

Zaključek webinarja

Splošne Informacije

Licenčne in pedagoške točke:
Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija:
Kotizacija  z vštetim DDV je za vse udeležence enaka in znaša 30 eur. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 0201 5025 8761 480, sklic na številko 0215–1803021. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.


Za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev Zbornice – Zveze oziroma iz naslova plačanih članarin.


PRIJAVE

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijavnica .

S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno. Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.

Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice – Zveze. Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še kakšno od identifikacijskih številk, bodisi številko licence ali člansko številko članov Zbornice – Zveze. Obvezno polje v prijavnici je elektronski naslov udeleženca seminarja.