Zdravstvena nega pacientov na KNM

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

28/3/2024

15:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Prijava udeležencev

15.15 - 15.20

Pozdravne besede in predstavitev izvedbe izobraževanja Maja Vidrih

15.20 - 15.50

Predstavitev klinike za nuklearno medicino

15.50 - 16.30

Vloga medicinske sestre pri nuklearno medicinskih preiskavah

16.30 - 17.00

Konvencionalne nuklearno medicinske preiskave in sodelovanje medicinskih sester Klemen Tomšič, dipl. zn.

17.00 - 17.20

Odmor

17.20 - 18.00

Vloga medicinske sestre pri scintigrafiji srca Angelca Kunst, dipl. m. s.

18.20 - 19.00

Vloga medicinske sestre pri PET CT preiskavah Predrag Sekulič, dipl. zn.

19.00 - 19.30

Jedrske nesreče Liljana Žakelj, dipl. m. s.

19.30 - 19.45

Čas vaša vprašanja in diskusijo, zaključne besede Maja Vidrih

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com