Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Datum & čas

29/11/2019

14:00

Lokacija

v prostorih Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – ZSDMSBZTS Ob železnici 30 a, Ljubljana

14.00 - 14.30

Registracija udeležencev

14.30 - 14.45

Pozdrav udeležencev in uvod v učne delavnice – Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo Renata Batas, dipl. m.s., ET, Vanja Vilar, viš.med.ses.,dipl.ekon., ET

I. Učna delavnica: Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo

14.45 - 15.30

Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo Tadeja Krišelj, dipl. m.s.,univ. dipl. org., ET

15.30 - 16.15

Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo – praktični del, Tadeja Krišelj, dipl. m.s.,univ. dipl.org., ET

16.15 - 16.30

Odmor in menjava skupin

II. Učna delavnica: Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo

16.30 - 17.15

Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo Vanja Vilar, viš. med. ses. dipl.ekon., ET,

17.15 - 18.00

Zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo – praktični del Vanja Vilar, viš. med. ses. dipl.ekon., ET,

18.00

Zaključek strokovnega srečanja z učnimi delavnicami

Več informacij

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester medicinskih sester v enterostomalni terapiji

Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo - učne delavnice


T 040 -646 - 125 E renata.batas@gmail.com

Splošne informacije

Programski – strokovni odbor: Renata Batas, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj.
Organizacijski odbor: Renata Batas, Vanja Vilar, Tadeja Krišelj.

Udeležba na učnih delavnicah z uvodnim predavanjem se šteje za strokovno izobraževanje. Za izobraževanje z učnimi delavnicami se izpelje postopek pridobivanja licenčnih točk.
Ob registraciji na dan izobraževanja z učnimi delavnicami potrebujete člansko izkaznico.

Kotizacija za udeležbo na učnih delavnicah znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV,razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev – plačanih članarin).
Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0215 10032015 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v enterostomalni terapiji, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na Renata Batas, dipl. m.s., ET, e-mail: renata.batas@gmail.com ali GSM: 040 / 646 – 125.
(Ob prihodu na Zbornico – Zvezo pozvonite pri zapornici pred parkiriščem na zvonec Zbornice-Zveze, da vam odprejo zapornico).

Predsednica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji
Renata Batas, dipl. m.s., ET