Zdravstvena nega nevrološkega pacienta v rehabilitaciji

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

13/9/2024

08:00

Lokacija

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča, Linhartova 51 (Vrtnica, dvorana v IV. nad.), Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija

SKLOP I. Moderatorici: Nataša Kic, Maja Vrabič

8.45 - 9.00

Pozdrav udeležencev in predstavitev seminarja

9.00 - 9.30

Anatomija možganov in patofiziologija pri kroničnih nevroloških obolenjih prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrolog, UKC Ljubljana

9.30 - 9.50

Zdravstvena nega in zdravljenje pacienta z napredovalo Parkinsonovo boleznijo in ostalimi motnjami gibanja pred. Robert Rajnar, mag. zdr. nege, UKC Ljubljana

9.50 - 10.10

Oseba z boleznijo Multipla skleroza Irma Kumer, mag. vzg. in menedž. v zdrav., URI Soča

10.10 - 10.30

Posebnosti ZN pri obravnavi pacientov z Amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) Martina Srebernjak Žvar, dipl. m. s., URI Soča

10.30 - 11.00

Timska obravnava bolnikov z Amiotrofično lateralno sklerozo (ALS) doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med., UKC Ljubljana

11.00 - 11.30

Odmor

SKLOP II. Moderatorici: Nataša Kic, Maja Vrabič

11.30 - 11.50

Rehabilitacijska zdravstvena nega pacienta z avtonomno disrefleksijo Irena Povšnar Bezovnik, dipl. m. s., URI Soča

11.50 - 12.10

Izzivi v zdravstveni negi pri pacientih s kognitivno motnjo Saša Bele, dipl. m. s., Brigita Košir, mag. zdr. nege, URI Soča

12.10 - 12.40

Logopedska obravnava pacienta z motnjami požiranja Patricija Širca Ule, prof. spec. in rehab. ped., spec. klin. log., URI Soča

12.40 - 13.00

Predstavitev ambulante za zdravljenje spastičnosti Sabina Osolnik, dipl. m. s., URI Soča

13.00 - 13.15

Sponzor

13.15 - 14.00

Odmor za kosilo v lastni režiji

SKLOP III. Moderatorici: Nataša Kic, Maja Vrabič

14.00 - 14.15

Sponzor

14.15 - 14.35

Zdravstvena nega pacienta s perifernimi živčnimi okvarami Milan Pantić, dipl. zn., URI Soča

14.35 - 15.05

Prehranska obravnava nevrološkega pacienta Monika Vošner, mag. dietetike, klin. dietetik, URI Soča

15.05 - 15.25

Obvladovanje kronične bolečine Viki Kotar, mag. zdr. nege

15.25 - 15.55

Interdisciplinarni tim: medicinska sestra in bolnišnični farmacevt na oddelku URI Soča - izkušnje in pričakovanja Rebeka Milfelner Ferk, mag. farm., spec., URI Soča

15.55 - 16.15

Zaključek seminarja, evalvacija in podelitev potrdil

16.15 - 17.00

Seja OI Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (Seja OI 3_2024)

Splošne informacije

Program je namenjen osebju zdravstvene nege (s srednjo, visoko, univerzitetno izobrazbo…), ki je specialna znanja iz področja ZN nevrološkega pacienta v rehabilitaciji pridobilo v času do leta 2022 – udeležba na seminarju šteje za podaljšanje veljavnosti le-teh za naslednja 3 leta, hkrati pa je namenjeno tudi ostalim zaposlenim na področju zdravstvene nege, ki jih ta tema zanima oz. delajo z nevrološkimi pacienti.
Opomba: s tem izobraževanjem se ne pridobi specialnih znanj iz omenjenega področja, temveč gre zgolj za podaljšanje veljavnosti za 3 leta!

Splošni podatki: Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Strokovno izobraževanje bo licenčno ovrednoteno.
Kotizacija z DDV znaša 220 €. Članom Z-Z se prizna 50% popusta. V kotizacijo so všteta predavanja, pogostitev v odmoru in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na št. 00 0213-13092024 z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Odjave od izobraževanja so možne do vključno 31. 8. 2024 preko e-naslova vrabic.maja@gmail.com. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške izobraževanja v višini 50% kotizacije.
Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico in kopijo potrdila o že pridobljenih specialnih znanjih iz tega področja.

Dodatne informacije na e-naslovu vrabic.maja@gmail.com.
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.