Zdravstvena nega in oskrba kroničnih ran: Učinkovita preventiva in sodobni pristopi oskrbe rane

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

T 031 354 123 E dragica.josar@gmail.com
Datum & čas

31/5/2022

15:30

Lokacija

V prostorih DMSBZT Pomurje, Lendavska ulica 5 a, Murska Sobota

Poglej na zemljevidu

15.30 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.05

Uvodni nagovor

16.05 - 16.25

Pacient s poškodbo zaradi pritiska v bolniškem okolju Brigita Kovačec, dipl. m. s.

16.25 - 16.45

Preventiva poškodbe zaradi pritiska in pripomočki za učinkovito preventivo Patricia Uzar, ZT, Zaloker & Zaloker d. o. o., Brigita Kovačec, dipl. m. s.

16.45 - 17.05

Sodobni pristopi oskrbe rane in spletna učilnica Melita Grumerec, ZT - Zaloker & Zaloker d. o. o., Marija Kohek dipl. m. s

17.05 - 17.10

Odmor

DELAVNICE

2 postaji s 2x ponovitvijo po 45 min do 19.00 ure

Debridment rane in sodobni pristopi Melita Grumerec, ZT, Zaloker & Zaloker d. o. o. (15 min), Marija Kohek, dipl. m. s.

Pripomočki za učinkovito preventivo PZP Patricia Uzar, ZT, Zaloker & Zaloker d. o. o. (15 min), Brigita Kovačec dipl. m. s.

Splošne informacije

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 26. 5. 2022  preko e-prijavnice na  spletni strani  preko E-prijave Zbornice –Zveze.

Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Omejitev udeležbe na 40 udeležencev.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Dodatne informacije: Dragica Jošar, dragica.josar@gmail.com ali na tel. 031 354 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica  Jošar