Zdravstvena nega in obravnava pacientov v ambulanti za bolezni ščitnice in na kliniki za nuklearno medicino

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

25/4/2024

15:00

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska cesta 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.15

Prijava udeležencev

15.15 - 15.20

Pozdravne besede in predstavitev izobraževanja Marija Maja Vidrih

15.20 - 15.40

Predstavitev klinike za Nuklearno medicino Klemen Tomšič, dipl. zn.

15.40 - 16.10

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji v nuklearni medicini Urša Beguš, mag. medicinske fizike

16.10 - 16.30

Predstavitev ambulante za bolezni ščitnice Biserka Pajnič, dipl. m. s.

16.30 - 17.00

Obravnava bolnika v ambulanti za bolezni ščitnice Erika Predalič, dipl. m. s.

17.00 - 17.20

Odmor

17.20 - 17.50

Zdravljenje in zdravstvena nega bolnika z radiojodom Mojca Korbun, dipl. m. s.

17.50 - 18.10

Zdravljenje in zdravstvena nega bolnikov s hipotirozo Urška Kavčič, s. m. s.

18.10 - 18.30

Nega bolnikov z nevroendokrinim tumorjem z Lul77 Nina Gregorčič, dipl. m. s.

18.30 - 19.00

Razprava in zaključek Marija Maja Vidrih, dipl. m. s.

Splošne informacije

Seminar je namenjen zdravstvenim tehnikom, medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, članom in bodočim članom DMSBZT Ljubljana, ki želijo pridobiti dodatna znanja in veščine za bolj učinkovito in uspešno obravnavo pacientov v kliničnem okolju. V obliki predavanj in delavnic s primeri iz prakse vas bomo seznanili z nekaterimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih okoljih.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Izobraževanje je namenjeno članom Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na 041 754 695 ali irma.kiprijanovic@gmail.com