Zdravstvena in babiška nega v iskanju sožitja s sodobno tehnologijo

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E drustvomedsesljubljana@gmail.com
Datum & čas

17/5/2024

07:00

Lokacija

V Veliki predavalnici - B&B, d. o. o., Letališka cesta 16a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

7.00 - 8.00

Registracija

8.00 - 8.10

Nagovor predsednice DMSBZT Ljubljana Đurđa Sima

8.10 - 8.50

Umetna inteligenca v zdravstvu prof. dr. Gregor Štiglic & asist. Lucija Gosak, mag. bioinfo.

8.50 - 9.20

Uporaba umetne inteligence v izobraževanju v zdravstveni in babiški negi prof. dr. Gregor Štiglic, asist. Lucija Gosak, mag. bioinfo.

9.20 - 9.50

Etični izzivi uporabe umetne intelegence v zdravstvu asist. dr. Jonas Miklavčič

9.50 - 10.20

Kibernetska varnost starejših odraslih: Kaj morajo medicinske sestre vedeti o tem? prof. dr. Boštjan Žvanut

10.20 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.20

Uspešnost pridobivanja medkulturnih kompetenc za izvajalce zdravstvene nege preko sistema za upravljanje e - izobraževanja izr. prof. dr. Miha Boris Kaučič

11.20 - 11.40

Informacijska varnost in integriteta v perinatalni obravnavi pred. Uroš Višić, mag. zdr. neg.

11.40 - 12.00

Praktični primeri spletnih prevar Anže Nunar, mag. inž. rač. mat.

12.00 - 12.15

Razprava

12.15 - 13.15

Čas za kosilo

13.15 - 15.00

Netiketa – mini spletni bonton za zaposlene v zdravstveni in babiški negi Simona Lečnik Očko

15.00 - 15.15

Zaključne misli in čas za udeležence

Splošne informacije

Izobraževanje je namenjeno članom DMSBZT Ljubljana.

Prijava je možna preko prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana: www.drustvo-med-sester-lj.si (številka članske izkaznice, številka licence in vaš e-naslov za elektronsko pošiljanje potrdila) do 14. 5. 2024 oziroma do zasedenosti prostih mest (100).

Prosimo za točnost. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program je v postopku vrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na drustvomedsesljubljana@gmail.com ali na GSM 041 754 695 Irma Kiprijanović.