Zdravo življenje za nas in za okolje

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

E sekcijaznvsvz@gmail.com
Datum & čas

24/4/2023

08:30

Lokacija

Google Meet

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Pozdravni nagovor Slavko Bolčević

9.15 - 9.55

Strokovni nadzori s svetovanjem Draga Štromajer, dipl. m. s.

9.55 - 10.10

Razprava z vprašanji

10.10 - 10.55

Ravnanje z odpadki iz zdravstva Vera Ovsenek, inšpektorica, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

10.55 - 11.10

Razprava z vprašanji

11.10 - 11.40

Predstavitev programa za spremljanje čistosti prostorov in pripomočkov Lovro Tomazin, KIMI d. o. o.

11.40 - 12.10

Odmor

12.10 - 12.55

Upravljanje s čustvi Klara Ramovš, profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije, trenerka ISD orodja, izbrana izvajalka za vseživljenjsko karierno orientacijo

12.55 - 13.10

Razprava z vprašanji

13.10 - 13.55

Omejitev svobode gibanja zaradi nalezljive bolezni Slavko Bolčević, mag. jav. upr., dipl. zn.

13.55 - 14.10

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen vsem izvajalcem zdravstvene in babiške nege.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 150 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 75 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 0227-24042023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev ni omejeno.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Slavko Bolčevič, sekcijaznvsvz@gmail.com

Prosimo vas, da upoštevate spletni bonton.