Zdravljenje neplodnosti

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E barbara.donik@gmail.com
Datum & čas

31/3/2022

17:00

Lokacija

Spletno okolje MS Teams

Program:
17.00 – 20.00

Kratek vodnik po delih in nalogah zdravstvene nege v obravnavi neplodnega para.

Avtorji: Tim zdravstvene nege Oddelka za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Klinike za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za člane Z – Z

Dodatne informacije

Na strokovno izpopolnjevanje se lahko prijavite na spletni strani Zbornice – Zveze: www.zbornica-zveza.si, pod: E – prijavnica

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko I-2022-0096-0096

Članom regijskega društva DMSBZT Maribor so stroški izobraževanja kriti iz naslova plačanih članarin.
Kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 50 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.
Člani Zbornice – Zveze in ostalih regijskih društev, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Ksenija Pirš, predsednica društva