Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

T 031 382 211 E sanja.arn@gmail.com
Datum & čas

1/4/2022

08:00

Lokacija

Grand hotel Primus, Ptuj

Poglej na zemljevidu

Petek, 1. 4. 2022

08.00 – 08.45

Registracija udeležencev

08.45 – 09.00

Otvoritev srečanja

I. Sklop: moderatorka: GORANA FURLANIČ

09.00 – 09.30

Covid 19: kaj smo se naučili skozi epidemijo Tatjana Mrvič, dr. med.

09.30 – 09.50

Osebna varovalna oprema v zdravstvu Tanja Štraus, dipl. san. ing., mag. manag.

09.50 – 10.10

Presaditev pljuč zaradi posledic okužbe s Covid-19 Doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.

10.10 – 10.30

Kirurški varnostni kontrolni seznam Covid 19 Tatjana Trotovšek, dipl. m. s., spec.

10.30 – 10.45

Vprašanja in diskusija

10.45 – 11.15

ODMOR

II. Sklop: moderator: TATJANA TROTOVŠEK

11.15 – 11.35

Organizacija dela v Operacijskem bloku Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v novi normalnosti Katarina Pirnat, mag. ZN

11.35 – 11.55

Prikaz primera dela pri pacientih z okužbo Covid-19 v Urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Terezija Žuk, dipl. m. s.

11.55 – 12.15

Prerazporejanje operacijskih medicinskih sester na Covidne oddelke Saša Gačnik, dipl. m .s., Sabina Gorenčič, dipl. m. s.

12.15 – 12.35

Ukrepi za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom v operacijski dvorani Lidija Zorman, dipl. m. s., Simona Sečko, dipl. m. s.

12.35 – 12.55

Anesteziološka dejavnost v času epidemije Covid-19 Ana Lučić, dipl. m. s.

12.55 – 13.15

Vprašanja in diskusija

13.15 – 14.30

KOSILO

III. Sklop: moderatorka: ELVIRA SADIKU

14.30 –14.50

Obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu operacijskih medicinskih sester Prof. dr. Alenka Franko, dr. med.

14.50 – 15.10

Zavedanje zaposlenih o dejavnikih tveganja pri nastajanju kirurškega dima v ginekologiji Vesna Čač, dipl. m. s.

15.10 – 15.30

Ergonomija na delovnem mestu operacijskih medicinskih sester Katja Dremelj Šav, Msc, dipl. fiziot., Sanja Arnautović, dipl. babica, spec.

15.30 – 15.40

Vprašanja in diskusija

15.40 – 16.15

ODMOR

IV. Sklop: Moderatorke: Tatjana Požarnik, Sanja Arnautović, Gorana Furlanič

16.15 – 18.00

1. Kirurški dim – varen in učinkovit način odstranjevanja – 20 min Medis

2. Pravilna raba in rokovanje z osebno varovalno opremo – 20 min Tanja Štraus

3. Vaje za preprečevanje bolečin lokomotornega aparata – 20 min Katja Dremelj Šav, Sanja Arnautović

4. Pravilno rokovanje z zdravili – 20 min Smilja Kazić

18.00 – 18.30

VOLITVE

20.30

VEČERJA

Sobota, 2. 4. 2022

V. Sklop: moderatorka: SIMONA SEČKO

09.30 – 09.50

Ohraniti zaupanje v času infodemije Jure Brankovič, svetovalec za strateško komuniciranje

09.50 – 10.10

Dodana vrednost sistema vodenja kakovosti med epidemijo Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Janja Kovačič, dipl. m. s.

10.10 – 10.30

Odkloni in tveganja v času epidemije Svarunja Ferš, VMS, univ. dipl. org.

10.30 – 10.50

Ali storimo dovolj za zaposlene? Aleksander Mlinšek, dipl. ZN, mag. menedž. kak.

10.50 – 11.00

Vprašanja in diskusija

11.00 – 11.30

ODMOR

VI. Sklop: moderatorka: ALJOŠA KRAŠEVEC

11.30 – 11.50

Uredba EU 2017/45 – ponovna obdelava pripomočkov za enkratno uporabo v Sloveniji - novosti Tone Lovšin, strokovni sodelavec

11.50 – 12.10

Zdravstvena oskrba poletov v Planici Tanja Košič, VMS

12.10 – 12.30

Optimalna zaščita kirurške rane Katja Muhič, strokovna sodelavka

12.30 – 12.40

Vprašanja in diskusija

12.40 – 13.00

ZAKLJUČNE MISLI IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

Splošne informacije

Kotizacija

Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 160 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-01042022 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.

Za udeležbo na strokovnem izobraževanju je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Licenčne in pedagoške točke

Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Prijava

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Dodatne informacije

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje
Recepcija GH PRIMUS
+386 2 74 94 506
hotel.primus@terme-ptuj.si

Rezervacijska služba booking
+386 2 512 22 00
info.shr@sava.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

 Dodatne informacije
Tatjana Požarnik: 031 382 211; tatjana.pozarnik@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Tatjana Požarnik, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti