Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi – 2. del

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

E sanja.arn@gmail.com
Datum & čas

25/11/2022

08:00

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 9.00

Otvoritev srečanja

I. SKLOP

Moderatorka: Tatjana Požarnik

9.00 - 10.00

Dihalna telovadba Manca Izmajlova, igralka, mezzosopranistka

10.00 - 10.20

Vprašanja in diskusija

10.20 - 10.50

Odmor

II. SKLOP

Moderatorka: Elvira Sadiku

10.50 - 11.10

Stresorji v zdravstveni negi med pandemijo covida v urgentnih centrih mag. Marija Zrim, dipl. m. s., Urška Nemec, mag. zdr. nege

11.10 - 11.30

Popolno odstranjevanje kirurškega dima pri laparoskopiji – prihodnost je tu Primož Struna

11.30 - 11.40

Vprašanja in diskusija

11.40 - 12.10

Odmor

III. SKLOP

Moderatorka: Edisa Korajac

12.10 - 12.30

Intraoperativna izpostavljenost hrupu na področju ortopedije Blaž Brdnik, mag. zdr. nege, Andrej Žerdin, mag. zdr. nege

12.30 - 12.50

Primer dobre prakse: zaščita pred ionizirajočim sevanjem v operacijski sobi Aldijana Beganović, mag. zdr. nege

12.50 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.20

Kosilo

IV. SKLOP

Moderatorka: Simona Sečko

14.20 - 14.40

Izpostavljenost digitalnemu stresu in modri svetlobi v operacijski dvorani Jelka Rečnik dipl. m. s

14.40 - 15.00

Vpliv svetlobe na delo v očesni operacijski dvorani Ivana Kopčić, dipl. m. s

15.00 - 15.20

Ergonomija na delovnem mestu-uporaba naglavnih zaslonov Jure Salobir, dr. med.

15.20 - 15.30

Vprašanja in diskusija

15.30 - 16.00

Odmor

V. SKLOP

Moderatorka: Blaž Brdnik

16.00 - 16.20

Podpora imunskemu sistemu Renata Hribar, dr. med., spec. anestezije in reanimatologije

16.20 - 16.40

Pomembna je prehrana v celoti Dr. Irena Hren, klinična dietetičarka, Anja Mrhar, mag. inž. preh.

16.40 - 17.00

Vprašanja in diskusija

17.00 - 17.10

Zaključne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-25112022 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori in kosilo.

Z udeležbo na izobraževanju prejmete 7 licenčnih točk.

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje:
Radisson Blu Plaza Hotel
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana
T: 01 243 00 00
E: info.ljubljana@radissonblu.com

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z -Z

Dodatne informacije

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.

Barbara Luštek: 041 883 804; lustekb@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Barbara Luštek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti