Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Zdravje zaposlenih v perioperativni zdravstveni negi – 2. del

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

E sanja.arn@gmail.com
Datum & čas

25/11/2022

08:00

Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 9.00

Otvoritev srečanja

I. SKLOP

Moderatorka: Tatjana Požarnik

9.00 - 10.00

Dihalna telovadba Manca Izmajlova, igralka, mezzosopranistka

10.00 - 10.20

Vprašanja in diskusija

10.20 - 10.50

Odmor

II. SKLOP

Moderator: Blaž Brdnik

10.50 - 11.10

Pomembna je prehrana v celoti Dr. Irena Hren, klinična dietetičarka

11.10 - 11.30

Podpora imunskemu sistemu Renata Hribar, dr. med., spec. anestezije in reanimatologije

11.30 - 11.40

Vprašanja in diskusija

11.40 - 12.10

Odmor

III. SKLOP

Moderatorka: Elvira Sadiku

12.10 - 12.30

Stresorji v zdravstveni negi med pandemijo covida v urgentnih centrih mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

12.30 - 12.50

Osebnostna prožnost pri zaposlenih v operacijski zdravstveni negi Tina Oblak dipl. m. s, mag. zdr. nege, izr. prof. dr. Tina Kavčič, univ. dipl. psih.

12.50 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.20

Kosilo

IV. SKLOP

Moderatorka: Edisa Korajac

14.20 - 14.40

Intraoperativna izpostavljenost hrupu na področju ortopedije Blaž Brdnik, mag. zdr. nege, Andrej Žerdin, mag. zdr. nege

14.40 - 15.00

Primer dobre prakse: zaščita pred ionizirajočim sevanjem v operacijski sobi Aldijana Beganović, dipl. m. s.

15.00 - 15.20

Ergonomska ocena in predlogi za zmanjšanje obremenitve OPMS Jasmina Zulić, dipl. m. s.

15.20 - 15.30

Vprašanja in diskusija

15.30 - 16.00

Odmor

V. SKLOP

Moderatorka: Simona Sečko

16.00 - 16.20

Izpostavljenost digitalnemu stresu in modri svetlobi v operacijski dvorani Jelka Rečnik dipl. m. s.

16.20 - 16.40

Vpliv svetlobe na delo v očesni operacijski dvorani Ivana Kopčić, dipl. m. s.

16.40 - 17.00

Vprašanja in diskusija

17.00 - 17.10

Zaključne misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-25112022 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori in kosilo.

Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege.

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje:
Radisson Blu Plaza Hotel
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana
T: 01 243 00 00
E: info.ljubljana@radissonblu.com

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z -Z

Dodatne informacije

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica). V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje: sanja.arn@gmail.com.

Barbara Luštek: 041 883 804; lustek@gmail.com

Vljudno vabljeni!
Barbara Luštek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti