ODPOVEDANO! ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu

E cok.marina@gmail.com
Datum & čas

27/3/2020

08:30

Lokacija

v Kongresnem centru Bernardin

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
S Kongresnim centrom smo se dogovorili, da srečanje prestavimo na 11. in 12. septembra.

Petek, 27.3. 2020

08.30 - 10.00

Registracija udeležencev

09.45 - 10.00

Otvoritev strokovnega srečanja Marina Čok, predsednica sekcije

I. Sklop moderatorki: Marina Čok, Irena Šumer

10.00 - 10.30

Novosti glede vnosa sladkorja pri otrocih in mladostnikih prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž., znanstvena svetnica

10.30 - 11.00

Prehrana za ženske Tanja Črešnovar, mag. dietetike

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.00

Vloga MS v ZZVP pri preprečevanju ortodontskih anomalij Damjana Marc, dipl. m. s.

12.00 - 13.00

Predstavitev nadzora ZIRS Eva Kompan, univ. dipl. prav., Deana Potza, mag. medn. in dipl. štud.

13.00 - 13.30

Protetična oskrba pacientov po zdravljenju raka glave in vratu asist. Jure Jamšek, dr. dent. med., spec. stom. prot.

13.30 - 14.00

Prepoznavanje in razumevanje pacientovih čustev Domen Hartte, mag. psihologije

14.00 - 15.00

Odmor

15.00 - 15.30

Paradontalna bolezen in vloga medicinske sestre Nina Žagar, dipl. m. s.

15.30 - 16.00

Občni zbor sekcije

16.00 - 17.30

Volilna skupščina

17.30 - 18.00

Podelitev zahval

20.00

Skupno druženje z zabavo

Sobota 28. 3. 2020

II.Sklop moderatorki: Damjana Grubar, Maja Kaudila

09.00 - 09.30

Uporaba profilaktičnih izdelkov v zobozdravstvu Maja Taradi, dipl. lab. zob. prot.

09.30 - 10.00

Sestava in pomen ustnih vod pri ustni higieni in zdravljenju Dominika Tompa Majcen, mag. farmacije

10.00 - 10.30

Ortodontske nepravilnosti in njihov vpliv na zdravje Mojca Lajh, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

Vloga zobne asistentke pri uporabi osušitvene OPNE Maja Gluvič, dr. dent. med. spec.

11.30 - 12.00

Razvojne okvare sklenine asist. Lenka Likar Ostrc, dr. dent. med.

12.00 - 12.30

Matične celice zobnega in obzobnega tkiva Ingrid Merc Hribernik, dr. dent. med.

12.30 - 13.00

Razprava, zaključne misli seminarja - podelitev potrdil

Splošne informacije

Programski odbor:  Marina Čok, Damjana Grubar in Loti Hreščak.

Organizacijski odbor:  Marina Čok, Damjana Grubar, Andreja Turk, Loti Hreščak, Irena Šumer, Maja Kaudila, Vanja Kovačič, Sanda Šifkovič in Manuela Kaloh.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem srečanju znaša 320 € z DDV, za člane Zbornice – Zveze , ki imajo poravnane članske obveznosti, so opravičeni do 50 % popust in znaša 160 € z DDV (razliko do polne cene sekcije krijejo iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Zbornica – Zveza bo poslala račun za kotizacijo po zaključenem seminarju!

Licenčne in pedagoške točke: Strokovno srečanje je v postopku licenčnega in pedagoškega vrednotenja točk pri Zbornici – Zvezi.

Registracija: Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in osebno izkaznico.

Prijava

Prijave na strokovni seminar preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze.
Prijava možna najkasneje do 25. 3. 2020.

Dodatne informacije

Dodatna pojasnila pri predsednici sekcije cok.marina@gmail.com ter pri članicah IO.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa!

REZERVACIJA PRENOČIŠČ:
HOTELI  BERNARDIN
Obala 2, 6320 Portorož
(05) 690 70 00
booking@h-bernardin.si

Prisrčno vabljeni!

V imenu IO Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu:
Marina Čok, predsednica