PRESTAVLJENO! Zasvojenost – edini zapor s ključavnico na notranji strani

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

E vidnar@amis.net
Datum & čas

21/9/2022

08:00

Lokacija

Šmarješke Toplice

Spoštovani udeleženci izobraževanja,

sproočamo vam, da je izobraževanje zaradi nizke udeležbre prestavljen na marec 2023. Točen datum izvedbe izobraževanja bo objavljen naknadno.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo!

predsednica sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
Nataša Vidnar

8.00 - 8.55

Prihod in registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav viš. pred. Nataša Vidnar, predsednica sekcije

I. SKLOP

Moderatorka: dr. Bernarda Hostnik

9.15 - 9.45

Radosti in pasti nove tehnologije (nekemične zasvojenosti) Miha Kramli, terapevt, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Nova Gorica

9.45 - 10.30

Kako uspeti brez nedovoljenih sredstev doc. dr. Andrej Kastelic, dr. med., spec. psih., Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

10.30 - 10.15

Razprava

10.15 - 11.15

Odmor za kavo

II. SKLOP

Moderatorka: doc. dr. Kvas Andreja

11.15 - 11.45

Kako odpreti ključavnico Lucijan Cigale, prof. šp. vzg, CSCS, Pn1, trener fitnesa FZS

11.45 - 12.15

Kako vzgajati da preprečimo zasvojenost Helena Hercog, univ. dipl. psih., Društvo Projekt Človek

12.15 - 12.30

Predstavitev društva Srečanje Toni Kočevar

12.30 - 12.50

Prihaja jesen – cepljenje rešuje življenja Urška Sedlar, dipl. m. s.

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.15

Odmor za kosilo

III. SKLOP

Moderatorka: Majda Šmit

14.15 - 15.00

Sodobni vidiki motenj hranjenja prim. asist. dr. Karin Sernec, dr. med. psihiatrinja in psihoterapevtka, Enote za zdravljenje motenj hranjenja, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

15.00 - 15.30

Čuječnost: praktične vaje dr. Sabina Prah

15.30 - 15.40

Razprava

15.40

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in pridobitve licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta, plačajo 95€ z vključenim DDV, razlika do polne cene se krije iz naslova plačanih članarin; vključuje prehrano med odmori in se lahko poravna po prejetju računa.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica Zveza, št: 0201 50258761480 sklic na številko 0232 – 21092022.
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in številko licence.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Maksimalno število udeležencev je 70.

Dodatne informacije

Dodatne informacije po e-pošti: vidnar@amis.net ali ksenija.noc@gmail.com