Zaščita zdravstvenih delavcev in delavcev v zdravstvu

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

15/1/2020

00:00

Lokacija

Srednja zdravstvena šola Celje, Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje

Poglej na zemljevidu

14.45 - 15.00

Registracija

15.00 - 15.30

Uvod Alenka Petrovec Koščak, Majda Hrastnik

15.30 - 16.00

ehnična zaščita

16.00 - 17.00

Osebna varovalna oprema

17.30 - 18.00

Zdravstvena pred- in poekspozicijska zaščita

18.00 - 19.00

Izobraževanje in usposabljanje

19.00 - 19.30

Obravnava incidentov

19.30 - 20.00

Primeri iz prakse

20.00

Razprava, Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani E-prijava

Dodatne informacije

info@dmsbzt-celje.si

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica