Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper

E andrejkapisek@gmail.com
Datum & čas

14/10/2022

14:30

Lokacija

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola - Isola; predavalnica 6 v III. nadstropju

Poglej na zemljevidu

14.30 - 15.00

Registracija udeležencev

15.00 - 15.05

Pozdravni nagovor

15.05 - 17.20

Etika in morala v zdravstveni in babiški negi. Teorije etike v zdravstvu, etična načela in odgovornost Darinka Klemenc, dipl. m. s.

Vrednote v zdravstveni in babiški negi

Komunikacija in medpoklicni odnosi

Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege

Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije

Kodeks etike za babice Slovenije

Etične dileme, izzivi in primeri v kliničnih okoljih

17.20 - 17.30

Razprava

17.30 - 17.50

Odmor

17.50 - 20.05

Poklicne kvalifikacije in poklicne kompetence v dejavnosti zdravstvene in babiške nege Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Strokovna, odškodninska in kazenska odgovornost zdravstvenih delavcev

Delovno pravno področje

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic

Pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti ter pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Delovanje zdravstvenih delavcev v zvezi z obravnavo nasilja v družini in na delovnem mestu

20.05 - 20.15

Razprava in sklepne misli

Splošne informacije

Program je v postopku vrednotenja z licenčnimi točkami na Zbornici – Zvezi.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 60 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani SDMSBZT Koper, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta, polno kotizacijo za člane regijsko društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.
V kotizacijo je všteta: organizacija predavanja, ter osvežitev v odmoru.
Kotizacijo nakažete na TRR SI 56 1010 0003 4783 613 SDMSBZT Koper, pri Banki Koper z oznako Strokovno srečanje 14. oktober 2022.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Odjave
V primeru, da ste se na strokovno izobraževanje prijavili, prijavo potrdili, a se zaradi opravičenih razlogov strokovnega izobraževanja ne morete udeležiti prosimo, da se odjavite najkasneje do 12. oktobra na e-naslov: andrejkapisek@gmail.com. V kolikor se do navedenega datuma ne boste odjavili, vam bomo ne glede na članstvo v SDMSBZT Koper zaračunali 50 % vrednosti kotizacije. S pravočasno odjavo omogočate prijavo drugim zainteresiranim članom.

Vljudno vabljeni.

Doroteja Dobrinja
Predsednica SDMSBZT Koper