ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA

Organizator

Društvo MSBZT Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

4/11/2020

15:15

Lokacija

E-izobraževanje: Spletno okolje MS Teams

ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA (v skladu z 19. členom Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016)

Izobraževanje bo 04.11.2020 ob 15:30, preko MS Teams aplikacije

Predavanje je online, prijavite se kot običajno, po prijavi vam pošljemo vabilo s povezavo do MS Teams dogodka.

Navodila za pridružitev k dogodku

15:15 - 15:30

Registracija udeležencev

15:30 - 16:00

Splošna načela etike v zdravstvu: Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost izr. prof. dr. Danica Železnik

16:15 - 16:30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

16:30 - 16:45

Odmor

16:45 - 17:45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

17:45 - 19:00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti; asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo).

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost).

19:00 - 21:00

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja; asist. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja.

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, DMSBZT Celje, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 66% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 40,80€. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, SI 56051008015553360, pri Abanki.

Prijava

Prijave sprejemamo preko obrazca na spletni strani Društva medicisnkih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju.
Na želeni termin seminarja se lahko prijavite kot član ali splošno.

Povezave za spletno prijavo:

Izbrani termin izobraževanja v seznamu: http://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx?o=44&g=96C04EBC-F246-4B45-94A9-AF4CED165234&t=63419