ODPOVEDANO! Zakaj zamerimo in kako odpustiti

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

9/11/2020

15:40

Lokacija

v prostorih DMSBZT Ljubljana, na Poljanski ul. 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

15.40 do 15.55

Registracija

15.55 do 16.00

Pozdravne besede, predstavitev programa Nada Sirnik

16.00 do 17.00

Mehanizem nastanka zamere Leo Ivandič

Vpliv zamere na zdravje in počutje posameznika Leo Ivandič

17. 00 do 17.15

Odmor

17.15 do 18.15

Kako zmanjšamo negativen vpliv zamer Leo Ivandič

Odpuščanje sebi in drugim Leo Ivandič

18.15 do 18.30

Razprava in zaključek Nada Sirnik, Leo Ivandič

Splošne informacije

Kotizacijo članom društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Kotizacija znaša  20 € z vključenim DDV. Člani Zbornice- Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so uparavičeni do 50% popusta (plačajo 10€ z vključenim DDV)

Program je v postopku vrednotenje za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani DMSBZT Ljubljana na: www.drustvo-med-sester-lj.si do 01.11. 2020, oz. do zapolnitve prostih mest (20).


Prosimo, da se izobraževanja udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Upoštevali bomo navodila NIJZ.

Podpredsednica za interesne dejavnosti                                    Predsednica DMSBZT Ljubljana
pri DMSBZT Ljubljana
Nada Sirnik                                                                                             Đurđa Sima