Zagotavljanje varne zdravstvene nege v času rehabilitacije pacienta

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

E vrabic.maja@gmail.com
Datum & čas

24/11/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Grand Hotel Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj

Poglej na zemljevidu

Petek, 24.11.2023

8.00 - 9.00

Registracija Moderatorici Maja Vrabič, dipl. med. ses.; Nataša Kic, dipl. med. ses., URI Soča, Ljubljana

9.00 - 9.10

Pozdrav udeležencev

9.10 - 9.30

Organizacija dela za zagotavljanje varne zdravstvene nege Branka Šifrer Grobelnik, dipl. med. ses., Terme Dobrna

9.30 - 9.50

Vloga sistema vodenja kakovosti pri zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene nege Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc., SB Jesenice

9.50 - 10.10

Kako varen je sploh lahko nevrološki pacient v bolnišnici? Irma Kumer, mag. vzg. in menedž. v zdrav.

10.10 - 10.30

Preprečevanje razjed zaradi pritiska Milan Panić, dipl. zn., URI Soča, Ljubljana

10.30 - 10.45

Predstavitev sponzorja Simpsˈs

10.45 - 10.55

Razprava

10.55 - 11.40

Odmor s kavo in prigrizki

11.40 - 12.00

Rehabilitacija motenj požiranja Patricija Širca Ule, prof. spec. in rehab. ped., spec. klin. log., URI Soča, Ljubljana

12.00 - 12.20

Povezovanje delovne terapije in zdravstvene nege pri uporabi medicinskih pripomočkov v procesu rehabilitacije Zdenka Prosič, dipl. del. ter.; Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter.; Ema Zgonc, , dipl. del. ter.; Marko Vidovič, dipl. del. ter.; URI Soča, Ljubljana

12.20 - 12.40

Učenje varne hoje s pripomočki v času rehabilitacije Jan Pipan, dipl. fiziot., URI Soča, Ljubljana

12.40 - 13.00

Pravice do medicinskih pripomočkov iz zdravstvenega zavarovanja za nego in rehabilitacijo v domačem okolju Tamara Bokalič, univ. dipl. ekon., Soča oprema

13.00 - 13.20

Program Svit - državni presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb debelega črevesa in danke Milan Stojanović, dr. med, spec. javnega zdravja, NIJZ OE Maribor

13.20 - 13.30

Razprava

13.30 - 15.00

Odmor s kosilom

15.00 - 17.30

UČNE DELAVNICE

Sobota, 25.11.2023

8.00 - 8.40

Registracija Moderatorici: Maja Vrabič, dipl. med. sestra; Nataša Kic, dipl. med. sestra, URI Soča, Ljubljana

8.40 - 9.00

Bolnišnične okužbe in ustrezna zaščita Irena Knavs Zupančič, dipl. med. ses., URI Soča, Ljubljana

9.00 - 9.20

Predstavitev programa za preprečevanje padcev – Avstrijski model Martina Vrabič Pšeničnik, dipl. fizioter., Fizioterapevtski inštitut Lipnica, Avstrija

9.20 - 9.40

Pojavnost in preprečevanje globoke venske tromboze in pljučne embolije pri pacientih v času rehabilitacije Branka Vipavec, dipl. med. ses., URI Soča, Ljubljana

9.40 - 10.00

Varna in pravilna uporaba ortopedskih pripomočkov Tomaž Štajer, dipl. inž. ort. prot.; Robert Janežič, dipl. inž. ort. prot., URI Soča, Ljubljana

10.00 - 10.20

Prehrana djece na liječenju od maligne bolesti Jasminka Miličević, mag. med. techn., Željka Bilanović, mag. med. techn., Klinika za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

10.20 - 10.35

Predstavitev sponzorja Tosama

10.35 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.30

Odmor s kavo in prigrizki

11.30 - 14.00

UČNE DELAVNICE

14.00

Zaključek strokovnega srečanja in podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, dipl. med. sestram, dipl. zdravstvenikom in vsem, ki potrebujejo znanja iz tega področja pri svojem vsakodnevnem delu.

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izobraževanje. Aktivni udeleženci prejmejo 16 licenčnih točk, pasivni 14.

Kotizacija z DDV znaša za 2 dni 360 €. Članom Z-Z se prizna 50% popust.

V kotizacijo so všteta predavanja in učne delavnice, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo prvi dan seminarja in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažete na TRR ZZBNS – ZSDMSBZTS: SI56 0203-1001-6512-314, sklic na št. 00 0213-24112023 z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Učne delavnice potekajo oba dneva, vsaka skupina ima na dan dve delavnici od skupno štirih, naslednji dan se delavnice po skupinah zamenjajo.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob registraciji na dan seminarja potrebujete člansko izkaznico. Prijave so možne do zasedenosti prostih mest (60).

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne na vrabic.maja@gmail.com.

Hotelska nastanitev – Hotel Primus Ptuj
Rezervacije nočitev: ob prijavi je POTREBNO IZPOLNITI IN V HOTEL ODDATI PRILOŽEN OBRAZEC ZA REZERVACIJO NAMESTITVE.
Pri rezervaciji navedite, da se boste udeležili strokovnega srečanja Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti.