Z razumevanjem govorice telesa do boljših medsebojnih odnosov in pozitivnih notranjih stanj

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

T 041 754 695 E irma.kiprijanovic@gmail.com
Datum & čas

13/6/2023

15:45

Lokacija

V prostorih DMSBZT Ljubljana, Poljanska ulica 14, Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Vodila ga bo gospa Helena Zajec univ. dipl. oec., INLPTA trainer, poslovni in osebni coach.

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 17.30

Ozadje govorice telesa, (ne)resnični miti branja telesne govorice

Osnove govorice telesa

Telo kot medij sporočanja – preberimo, kakšna čustva, misli in odnos se skrivajo za posameznimi telesnimi gibi in gestami

17.30 - 17.45

Odmor

17.45 - 20.00

Telo kot orodje vplivanja – kako drža in geste vplivajo misli in čustvovanja mojih sogovornikov

Telo kot moja pot do pozitivnih čustvenih stanj znotraj mene

20.00 - 20.30

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Kotizacije za člane DMSBZT Ljubljana NI in se krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.

Za člane Zbornice – Zveze (člani ostalih regijskih strokovnih društev), kotizacija znaša 50 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.
Za nečlani Zbornice – Zveze znaša 100 € z vključenim DDV-jem za posameznega udeleženca.

Program je v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo do 8. 6. 2023 oziroma do zasedenosti (30).

Dodatne informacije

Dodatne informacije pri gospe Kiprijanović na tel. 041 754 695.