Z naprednimi znanji do kakovosti in odličnosti v perioperativni zdravstveni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

T 041 883 804 E lustekb@gmail.com
Datum & čas

31/3/2023

09:00

Lokacija

Grand Hotel Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj

Poglej na zemljevidu

Petek, 31.3.2023

8.00 - 8.45

Registracija udeležencev

8.45 - 9.00

Otvoritev srečanja

I. SKLOP Moderator: Blaž Brdnik

9.00 - 9.20

Raziskava uporabe ukrepov za preprečevanje okužbe kirurške rane doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med.

9.20 - 9.40

Spremljanje celjenja pooperativne rane zahteva celosten pogled - prozorni akrilni obliži Matej Kosi, strokovni sodelavec

9.40 - 10.00

SSI HUB: Spletišče meril za preprečevanje okužbe kirurške rane Andreja Gradišar, strokovna sodelavka

10.00 - 10.10

Vprašanja in diskusija

10.10 - 10.40

Odmor

II. SKLOP Moderatorka: Simona Sečko

10.40 - 11.00

Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane na oddelku za otroško kirurgijo v UKC Ljubljana Veronika Osterman, dr. med., specialist pediatrije

11.00 - 11.20

Double Gloving: A Standard for Best Practice Koen Biesbrouck, strokovni sodelavec

11.20 - 11.40

Sterilne kirurške rokavice: Tehnike oblačenja rokavic po zaprti metodi in dvojno rokavičenje Jaka Zaluberšek, mag. zdr. nege

11.40 - 12.20

MDR, standardi in norme ter upravljanje kakovosti na področju sterilizacije David Zboril, strokovni sodelavec

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 14.00

Kosilo

III. SKLOP Moderatorka: Elvira Sadiku

14.00 - 14.20

Osnovna načela pri zagotavljanju varne namestitve v ustrezni operativni položaj Katarina Prah, dipl. m. s, Barbara Luštek, dipl. m. s.

14.20 - 14.40

Spremembe in zapleti pri različnih operativnih položajih s strani anestezije Sabina Kocet, dipl. m. s., mag. zdr. – soc. manag., Nina Poredoš, dipl. m. s.

14.40 - 15.00

Periferni živci v prostoru intraoperativnega položaja Martin Erak, dipl. zdr.

15.00 - 15.20

Varna namestitev pacienta v bočni položaj Blaž Tintror, dipl. zdr.

15.20 - 15.40

Položaj pacienta na operacijski mizi pri artroskopiji zapestja in možni zapleti Robert Golob, dr. med., spec. splo. krg., Nejc Jelenko, dr. med., spec.splo. krg., Simona Sečko, dipl. m. s.

15.40 - 15.50

Vprašanja in diskusija

15.50 - 16.20

Odmor

IV. SKLOP Moderatorke: Simona Sečko, Edisa Korajac, Barbara Luštek, Sanja Arnautović

16.20 - 18.20

Delavnice

1. Osnove nameščanja pacienta v operativni položaj Marjeta Berkopec, dipl. m. s., Blaž Tintor, dipl. zdr., Martin Erak, dipl. zdr., Mojca Aleš, strokovna sodelavka

2. Pozicioniranje pacienta s prikazom pritiska na okončine Alen Kolar, strokovni sodelavec

3. Identifikacija literature in pisanje strokovnih besedil Pred. Dr. Manca Pajnič, viš. pred. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), Ljubiša Pađen, dipl. zn., mag. zdr. neg.

4. Double Gloving in practice Koen Biesbrouck, strokovni sodelavec

20.30

Večerja

Sobota, 1.4.2023

V. SKLOP Moderatorka: Tatjana Požarnik

9.00 - 9.20

Pomen medpoklicne komunikacije v zdravstvu Dr. Danijela Kralj, dipl. san. inž.

9.20 - 9.40

Medbolnišnična koordinacija oskrbe pacientov s covid – 19 enotnost slovenskega zdravstva ob epidemiji – utopija ali realnost Robert Carotta, dr. med., spec. splo. krg.

9.40 - 10.00

Pomen varnosti v operacijski dvorani Tinkara Kralj, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

AO travma tečaji in klinični moduli usposabljanja za medicinske sestre Aldijana Beganović, mag. zdr. nege, Počrvina Primož, dipl. zdr.

10.20 - 10.30

Vprašanja in diskusija

10.30 - 11.00

Odmor

VI. SKLOP Moderatorka: Aljoša Kraševec

11.00 - 12.00

Transformacija vseh negativnih čustev – stresa, strahu, skrbi, žalosti, jeze… Andrej Pešec, univ. dipl. politolog

12.00 - 12.20

Intenziteta dela in izgorelost medicinskih sester v operativni dejavnosti Robert Copič, dipl. zdr.

12.20 - 12.30

Nasilje med zdravstvenimi delavci v operativni dejavnosti Renata Podpečan, dipl. m. s.

12.30 - 12.40

Vprašanja in diskusija

12.40 - 12.50

Zaključek misli in zaključek seminarja

Splošne informacije

Kotizacija
Kotizacija za enodnevno udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 € z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 360 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (za enodnevno udeležbo plačajo 110 € z vključenim DDV, za dvodnevno udeležbo pa 180 € z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Zbornica – Zveza krije iz naslova plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun 02015-0258761480, sklic 00 0206-31032023 s pripisom Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, kosilo in večerjo.
Licenčne in pedagoške točke
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Zbornico zdravstvene in babiške nege.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje na: sanja.arn@gmail.com; Barbara Luštek: 041 883 804; lustekb@gmail.com

Možnost namestitve v hotelu, kjer bo potekalo strokovno izobraževanje
Grand Hotel Primus
Pot v Toplice 9
2251 Ptuj
T: 02 74 94 500
F: 02 74 94 523
E: rezervacije@terme-ptuj.si

Ob rezervaciji se sklicujte na strokovno izobraževanje Sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti.

Vljudno vabljeni!
Barbara Luštek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti