Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja v zdravstvenem timu

Organizator

Elite izobraževanje, d.o.o.

T 041 706 615 E elite.klara@siol.net
Datum & čas

21/1/2020

00:00

Lokacija

v prostorih Zbornice - Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

08.25 - 08.30

Sprejem udeležencev Klara Ramovš

08.30 - 10.00

1. Del

10.00 - 10.15

Odmor za napitek

10.15 - 11.45

2. Del

11.45 - 12.15

Kosilo

12.15 - 13.45

3. Del

13.45 - 14.00

Odmor

14.00 - 14.45

4. Del

14.45 - 15.00

Sklep z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Namen in cilji strokovnega izobraževanja:
Asertivna komunikacija je komunikacija, ki ohranja samospoštovanje in spoštovanje druge osebe. Spoštovanje pa je kot zrak; če ga ni, umremo, če ni spoštljivosti, umrejo naši odnosi. V agresivni ali pasivni komunikaciji pa ni prostora za sproščenost, ki je pogoj za delo in ustvarjalnost. Raziskave so pokazale, da je le ena tretjina uspeha odvisna od strokovnega znanja, dve tretjini pa od tega, kako komuniciramo. Odnosi, v katerih se ne znamo zdravo postaviti zase, slabo vplivajo na lastno zdravje in na odnose, ki jih tkemo s člani zdravstvenega tima in s pacienti, ki so cilj našega dela. Poleg tega pa neučinkovita komunikacija vpliva tudi na zdravje posameznika, ki se na daljši rok lahko pokaže v izgorelosti ali celo depresiji.

Cilji, ki jih bomo zasledovali:

 • spoznati lastne odzive pri komunikaciji,
 • osvojiti tehnike asertivne komunikacije,
 • z vajami utrjevati posamezno tehniko,
 • razvijati tenkočutnost pri komunikaciji,
 • prebujati željo po nenehnem izobraževanju in osebnostni rasti.

Iz vsebine:
Pričakovanja skupine (kje vas čevelj žuli)
Zakoni komunikacije
Vpliv psihičnih stanj na komunikacijo
Komunikacijski odzivi, vrste komunikacije:
-agresivna
-pasivna
-manipulativna
-asertivna

Asertivna komunikacija
Naučimo se postaviti zase. Kako? Postavimo meje sebi in drugim s spoštljivo, odločno in sodelovalno komunikacijo, ki jo imenujemo asertivna komunikacija.

Tehnike asertivne komunikacije:

 • Dejavno poslušanje: če bi znali zares poslušati in slišati …
 • Pokvarjena plošča: sem dovolj samozavesten, da vztrajam, ko je to potrebno?
 • Zameglitev pogovora: pomembno je kdaj tudi kaj preslišati, se dvigniti nad povedano.
 • Govorica telesa: podoba pove več kot tisoč besed, smo usklajeni, verjamemo v to, kar počnemo?
 • Pozitiven notranji dialog: pomen notranje naravnanosti
 • Kako in kdaj reči NE brez občutka sramu in krivde
 • Izvedljiv kompromis: da se razideva oba kot zmagovalca
 • Izpoved (neprijetnih) občutkov je podlaga za jasno komunikacijo.

Kaj podpira asertivnost?
-profesionalnost
-pravice in odgovornosti v komunikaciji

Metode dela:
Udeleženci se bodo ob dejavnem sodelovanju srečevali sami s seboj in se spraševali, kakšno sporočilo so s svojo komunikacijo sebi in drugim. Metode, ki jih bomo uporabljali, so pogovor, demonstracija, individualno delo, delo v parih in v manjših skupinah in metoda igranja vlog.

Cena

170 evrov + 22 % DDV in vključuje:

 • 7-urno izobraževanje,
 • pisne izročke,
 • drobno pozornost za udeležence,
 • kosilo in napitek ob prvem odmoru,
 • potrdilo o udeležbi in
 • analizo sklepne ankete.

Ugodnosti

Vsak naslednji prijavljen iz iste ustanove ima 10 % popust.

Licenčne in pedagoške točke
Program je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in vrednotenja pedagoških in licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijava

Z veseljem se bom z vami pogovorila.
Klara Ramovš, 041 706 615, elite.klara@siol.net ali na https://elite-izobrazevanje.si/