XXXIII. Srečanje pediatrov v Mariboru in XX. Srečanje medicinskih sester v pediatriji

Organizator

UKC Maribor, Klinika za pediatrijo, ZD dr. Adolfa Drolca, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Katedra za pediatrijo in Zdravniško društvo Maribor

T 02 321 24 65
Datum & čas

18/4/2024

14:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 18.4.2024

Dvorana Minarik

14.00 - 14.30

Uvodni pozdrav

DEBELOST OTROK IN MLADOSTNIKOV Organizator teme: Marko Fajfar, dipl. m. s., Nuša Kofalt, dipl. m. s.

14.30 - 17.00

Debelost otrok in mladostnikov- bolezen sodobnega časa as. mag. Martin Bigec, dr. med., specialist pediatrije

Preprečevanje in odkrivanje debelosti pri otrocih na primarnem nivoju- družinska obravnava za zdrav življenjski slog Jasna Pliberšek, dipl. m. s., Barbara Ozbič Kirijakopulos, univ. dipl. inž. živ. teh.

Prehranska obravnava otrok z debelostjo Mojca Podgoršek, mag. inž. živ.

Vpliv življenjskega sloga otrok in mladostnikov na povečano pojavnost debelosti izr. prof. dr. Jadranka Stričević univ. dipl. org., viš. predav. Petra Klanjšek mag. zdr. nege, spec. management, viš. predav. mag. Barbara Kegl, univ. dipl. org.

Razprava

17.00 - 17.30

Odmor

17.30 - 19.30

Predstavitev in rezultati ŠZNŽ Zdenka Koporec, dipl. m. s.

Čustveno hranjenje otrok in mladostnikov Živa Lesjak, dipl. psihoterapevtka, specializantka sistemske družinske terapije

Predstavitev programa za otroke s Prader Willi sindromom Jana Hočevar, dr. med.

Razprava

Petek, 19.4.2024

INFEKCIJSKE BOLEZNI PRI OTROCIH Organizatorja teme: Petra Klemen, dipl. m. s., Teja Mukenauer, dipl. m. s.

9.00 - 10.30

Kaj pomeni, če ima otrok meningokokni meningitis – prikaz primera Teja Mukenauer, dipl. m. s., Polonca Krt, dipl. m. s.

Program cepljenja otrok in precepljenost v Sloveniji Zoran Simonović, dr.med,spec. javnega zdravja, Nadja Šinkovec Zorko, dr. med., spec. javnega zdravja

Zdravstvena nega otroka z impetigom Petra Klemen, dipl. m. s., Marjetka Potisk, zt.

Obravnava otroka z vnetjem ušes na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor Monika Krivec, dipl. m. s , Edita Bajraj, dipl. m. s.

Razprava

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 13.30

Obravnava otroka z akutnim gastroenterokolitisom in metabolna acidoza Žiga Korošec, mag. zn., Bojana Klobasa, dipl. m. s.

Zdravstvena nega otroka s sepso in septičnim šokom Maja Fajfar, dipl. m. s.

Okužba dojenčka z respiratornim sincicijskim virusom Tamara Ekart Stojanović, dipl. m. s., Tanja Bele, dipl. m. s.

Uporaba bronhodilatatorjev pri piskajočih otrocih v prvih dveh letih življenja Tadej Petek, dr. med., specializant pediatrije

Razprava

13.30 - 14.30

Kosilo

PRAVNI POGLED NA (OBVEZNO) CEPLJENJE V SLOVENIJI Organizatorja teme: Jernej Završnik

14.30 - 16.15

News in the field of vaccination in children and adolescents As, prof. dr. Hans Juergen Dornbusch, dr. med., spec. pediater

Program cepljenja in precepljenost otrok in mladine v Sloveniji Zoran Simonović, dr. med, spec. javnega zdravja

Razprava

16.15 - 16.45

Odmor

16.45 - 18.45

Pravni vidiki obveznega cepljenja mag. Karin Cujnik Juhart, univ. dipl. prav.

Zakonodaja s področja cepljenja Maja Jurjevec

Razprava

18.30 -

Zaključek srečanja

Petek, 19.4.2024

ENDOSKOPSKA DELAVNICA (udeležba omejena)

PEDIATRIČNI ENDOSKOPIJA V OČEH ENDOSKOPSKE SESTRE Organizator delavnice: izr. prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., spec. pediatrije

15.00 - 16.00

Predavanje Predavateljici: Erika Macur, dipl. m. s., Polonca Krt, dipl. m. s.

16.00 - 18.00

Praktični del

Splošne informacije

Kotizacija
Za oba dneva 300 €
Samo za prvi dan 150 €
Samo za drugi dan 250 €
Pedopsihiatrična delavnica 150€
Ultrazvočna delavnica 150€
Študenti in upokojenci se lahko udeležijo predavanj brez plačila kotizacije.

PRIJAVA NA SREČANJE: www.ukc-mb.si, zavihek strokovna srečanja.

Dodatne informacije

Organizacija srečanja in informacije:
Rebeka Gerlič
T: (02) 321 28 13, F: (02) 321 28 26
E: rebeka.gerlic@ukc-mb.si

Strokovni sekretariat:
Tajništvo Klinike za pediatrijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Katja Leskovar
T: (02) 321 24 65
E: katja.leskovar@ukc-mb.si, pediatrija.mb@ukc-mb.si