XXIX. seminar “In memoriam dr. Dušana Reje”

Organizator

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

T 051 688 921, Diana KrivIc E sekretar@protiraku.si
Datum & čas

21/10/2021

09:00

Lokacija

Virtualno/on-line in predavalnica, stavba C, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana

9.00 - 9.20

Pozdravni nagovori

9.20 - 9.40

Uvodna razmišljanja Mateja Krajc

9.40 - 10.00

Zdrav življenjski slog pri otrocih: Kar se Janezek nauči, to Janez zna. Tina Bregant

10.00 - 10.20

Sinergija prehrane in gibanja za zdravje Nada Rotovnik Kozjek

10.20 - 10.40

Pomen zdravega življenjskega sloga v javnem zdravju Mojca Gabrijelčič

10.40 - 11.00

Gibanje za zdravje vseh Primož Kališnik

11.00 - 11.20

Vpliv gibanja na presnovo Tomaž Marš

11.20 - 11.50

Odmor za kavo

11.50 - 12.10

Pomen gibanja za bolnike Gregor Mišič

12.10 - 12.30

Zdrav življenjski slog in onkološki bolnik Andreja Cirila Škufca Smrdel

12.30 - 12.50

Kaj je »zdrav življenjski slog« za posameznika Milena Blaž Kovač

12.50 - 13.10

Kako vnesti spremembe - motivacija k zdravemu življenjskemu slogu Maja Rus Makovec

13.10 - 14.10

Odmor za kosilo

14.10 - 14.25

Zdrava izbira – organizirana presejanja za raka Urška Ivanuš, Katja Jarm, Dominika Novak Mlakar

14.25 - 14.40

Filozofski pogled na zdrav življenjski slog Božidar Kante

14.40 - 14.55

Etični pogled na zdrav življenjski slog Miha Oražem

14.55 - 15.10

Cepljenja proti raku (hepatitis B, HPV) Neda Hudopisk

15.10 - 15.25

Ambasadorji preventive raka Samo Podgornik

15.25 - 16.00

Razpravljanje in zaključek seminarja

Splošne informacije

KOTIZACIJE ni!

Program webinarja je pri Zbornici – Zvezi v postopku za pridobitev licenčnih in pedagoških točk.

Prijava

Prijave sprejemamo do 18. oktobra 2021 oz do zapolnitve prostih mest. Prijavnica je dostopna na povezavi:  https://form.jotform.com/212690596799072

Vljudno vabljeni!

V imenu organizacijskega odbora
Diana Krivic