XXIII. izobraževalni seminar z učnimi delavnicami za medicinske sestre in zdravstvene tehnike »Kritično bolan otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«

Organizator

Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

T 01 522 7104 E matjana.koren@kclj.si
Datum & čas

22/3/2024

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Glavna stavba UKC Ljubljana, Zaloška 7, Predavalnica I., Pediatrična klinika Ljubljana – avla (vhod), Bohoričeva 20

Petek, 22.3.2024

Teoretični del Lokacija: Glavna stavba UKC Ljubljana, Zaloška 7, Predavalnica I.

8.30 - 9.00

Registracija

OŽIVLJANJE, TRANSPORT, DAROVANJE ORGANOV

9.05 - 9.15

Uvodne besede

9.20 - 9.35

Oživljanje otroka – vloga MS

9.40 - 9.55

Intubacija otroka - vloga MS

10.00 - 10.15

Periferna venska pot in alternativni pristopi

10.20 - 10.35

Priprava in aplikacija zdravil

10.40 - 10.55

Transport kritično bolnega otroka

11.00 - 11.30

Odmor s kavo

STANJA, S KATERIMI SE SREČUJEMO MEDICINSKE SESTRE NA KLINIČNEM ODDELKU ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK

11.35 - 11.55

Opeklinska rana

11.55 - 12.10

Poškodba glave

12.15 - 12.30

Kraniosinostoza

12.35 - 13.35

Kosilo

STANJA, S KATERIMI SE SREČUJEMO MEDICINSKE SESTRE NA KLINIČNEM ODDELKU ZA INTENZIVNO TERAPIJO OTROK

13.40 - 13.55

Gastroshiza

14.00 - 14.15

Hemolitično-uremični sindrom

14.20 - 14.35

Koarktacija aorte

14.40 - 14.55

Aspiracijska pljučnica

15.00 - 15.15

Sindrom dihalne stiske novorojenčka

15.20 - 15.30

Navodila za praktični del seminarja

Sobota, 23.3.2024

Praktični del Lokacija: Pediatrična klinika Ljubljana – avla (vhod), Bohoričeva 20

8.30 - 14.20

Učne delavnice:

1. Oživljanje otroka/dojenčka

2. Periferna venska pot, OVK

3. Preveze ran, uporaba materiala

4. Želodčne sonde (uvajanje, hranjenje, posebnosti)

5. ECMO

6. Ogled KOITO

Splošne informacije

Kotizacija: 280 € (DDV je že vključen)

Kotizacija vključuje predavanja, učne delavnice, učbenik in postrežbo med odmori.

Nakazilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894, sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok.

Izobraževalni seminar je ovrednoten z licenčnimi točkami.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v dokončnem programu!

Dodatne informacije

KONTAKTI:
Matjana Koren Golja, dipl. m. s.,univ. dipl. org.,
tel.: 01 522 7104
e-mail: matjana.koren@kclj.si

Danijela Prelogar, dipl. m. s.
tel.:01 522 8196
e-mail: danijela.prelogar@kclj.si