XXII. izobraževalni seminar z učnimi delavnicami za medicinske sestre in zdravstvene tehnike »Kritično bolan in poškodovan novorojenček in otrok – razpoznava, zdravljenje in prevoz«

Organizator

Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

T 01 522 7104 E matjana.koren@kclj.si
Datum & čas

21/4/2023

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Glavna stavba UKC Ljubljana, Zaloška 7, Predavalnica I.; Pediatrična klinika Ljubljana, Bohoričeva 20

Petek, 21.4.2022

Teoretični del; Glavna stavba UKC Ljubljana, Zaloška 7, Predavalnica I.

8.30 - 9.00

Registracija

I. SKLOP

OŽIVLJANJE, TRANSPORT, DAROVANJE ORGANOV Vodji: Matjana Koren Golja, Nedisa Bosankić

9.05 - 9.15

Uvodne besede Matjana Koren Golja

9.20 - 9.35

Temeljni postopki oživljanja otrok Nedisa Bosankić

9.40 - 9.55

Periferna venska pot in intraosalni pristop Marina Lukić

10.00 - 10.15

Dilatativna kardiomiopatija Valentina Djerdji

10.20 - 10.35

Transport kritično bolnih otrok Matjana Koren Golja

10.40 - 10.55

Darovanje organov Danijela Prelogar

11.00 - 11.30

Odmor s kavo

II. SKLOP

BOLEZENSKA STANJA I. Vodji: Danijela Prelogar, Anja Klopčič

11.35 - 11.50

Status epilepticus Matej Kolar

11.55 - 12.10

Diafragmalna kila Anja Klopčič

12.15 - 12.30

Sindrom hipoplastičnega levega srca Kaja Milič

12.35 - 13.35

Kosilo

III. SKLOP

BOLEZENSKA STANJA II. Vodji: Matjana Koren Golja, Marina Lukić

13.40 - 13.55

Abstinenčni znaki pri novorojenčku zaradi materine zasvojenosti z drogami Tina Peulić

14.00 - 14.15

Atrezija požiralnika Irena Sitar

14.20 - 14.35

Nekrotizirajoči enterokolitis Irena Krt

14.40 - 14.35

Protokol hipotermije Sara Spasenić

15.00 - 15.10

Utrinki iz KOITO

15.15 - 15.30

Navodila za praktični del seminarja

Sobota, 22.4.2022

Praktični del; Pediatrična klinika Ljubljana, Bohoričeva 20

9.00 - 14.00

Učne delavnice:

1. Oživljanje otroka - preprost scenarij

2. Oživljanje dojenčka – preprost scenarij

3. Periferna venska pot

4. Priprava zdravil

5. Aspiracija dihalnih poti

6. ECMO

Splošne informacije

Organizacijski odbor: Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org., Danijela Prelogar, dipl. m. s.

Kotizacija: 250 € (DDV je že vključen)
Kotizacija vključuje predavanja, učne delavnice, učbenik in postrežbo med odmori.

Nakazilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894, sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok.
Izobraževalni seminar je v postopku pridobitve licenčnih točk.

Organizator sprejema prijave do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno (80 udeležencev). Odjave upoštevamo do 5 dni pred izobraževalnim seminarjem. Po tem roku odjav ne upoštevamo in obračunamo vrednost kotizacije.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v dokončnem programu!

Prijave in kontakti

Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.,
tel.: 01 522 7104
e-mail: matjana.koren@kclj.si
Danijela Prelogar, dipl. m. s.
tel.:01 522 8196
e-mail: danijela.prelogar@kclj.si