XXI. izobraževalni seminar z učnimi delavnicami za medicinske sestre in zdravstvene tehnike »Kritično bolan otrok«

Organizator

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok

E matjana.koren@kclj.si
Datum & čas

25/3/2022

09:00

Lokacija

Glavna stavba UKC LJUBLJANA, Zaloška 7, PREDAVALNICA 1

Poglej na zemljevidu

Petek, 25.03.2022 - teoretični del

Lokacija: Glavna stavba UKC LJUBLJANA, Zaloška 7, PREDAVALNICA 1

09:00 - 09:30

Registracija

09:30 - 12:00

1. SKLOP: REANIMACIJA, ECMO, SRČNI RITMI, VITALNI ZNAKI Vodji: M.Koren Golja, M.Lukić

09:30 - 09:35

Uvodne besede Matjana Koren Golja

09:40 - 09:55

Temeljni postopki oživljanja otrok - nove smernice Petja Fister

10:00 - 10:15

S simulacijo do kakovostnejšega poteka reanimacije Marina Lukić

10:20 - 10.35

Reanimacijski ECMO - vloga medicinske sestre Nedisa Bosankić

10:40 - 10:55

Prisotnost staršev pri reanimaciji - da ali ne? Danijela Milanović

11:00 - 11:15

Vzpostavitev periferne venske poti pri kritično bolnem otroku Matjana Koren Golja

11:20 - 11:40

Motnje srčnega ritma Rok Kučan

11:45 - 12:00

Spremljanje vitalnih znakov pri kritično bolnem otroku Tina Peulić

12:05 - 12:30

ODMOR S KAVO

12:30 – 13:25

2. SKLOP: TRANSPORT, COVID19 Vodji: M.Koren Golja, I.Mikulić

12:30 - 12:45

Sodelovanje z regionalnimi bolnišnicami pri transportu kritično bolnega otroka Ivana Mikulić

12:50 - 13:05

Izzivi pri transportu kritično bolnega otroka s Covid 19 Slobodanka Pance

13:10 - 13:25

Oskrba kritično bolnega otroka z dokazano okužbo ali sumom na Covid 19 Nataša Ćulibrk

13:30 – 14:30

KOSILO

14:35 – 16:00

3. SKLOP: ZDRAVILA, BOLEČINA, ODTEGNITEV, KOŽA, HRUP Vodji: M.Koren Golja, D.Milanović

14:35 - 14:50

Varna priprava in aplikacija zdravil Valmire Gashi

14:55 - 15:10

Kaj lahko stori medicinska sestra za obvladovanje bolečine pri kritično bolnem otroku Vesna Medvedšek Zakojč

15:15 - 15:20

Odtegnitveni sindrom po ukinitvi terapije – vloga medicinske sestre Valentina Djerdji

15:25 - 15:40

Zaščita občutljive kože kritično bolnega otroka Marjetka Hribar

15:45 - 16:00

Hrup v enoti intenzivne terapije Petra Pucko

16:05 - 16:15

Navodila za praktični del seminarja

Sobota, 26.03.2022 - praktični del

Lokacija: Pediatrična klinika, Bohoričeva ulica 20

9:00 - 14:00

Učne delavnice

1. Oživljanje otroka - preprost scenarij

2. Periferna venska pot

3. Menjava trahealne kanile

4. Rokovanje (handling) s KBO

5. Aspiracija dihalnih poti

Splošne informacije

Kotizacija: 250 EUR (DDV je že vključen).
Kotizacija vključuje predavanja, učne delavnice, učbenik in postrežbo med odmori.
Nakazilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894, sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v dokončnem programu!

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org., Marina Lukić, dipl.m.s., Danijela Milanović, dipl.m.s., Brigita Galič, dipl.ekon.
STROKOVNI ODBOR: Matjana Koren Golja, dipl.m.s., univ.dipl.org., Marina Lukić, dipl.m.s., Danijela Milanović, dipl.m.s.

Prijave in kontakti

Matjana Koren Golja: dipl.m.s.,univ.dipl.org., tel.: 01 522 7104, e-mail: matjana.koren@kclj.si
Danijela Milanović, dipl.m.s.: tel.:01 522 8196, e-mail: danijela.milanovic@kclj.si
Brigita Galič, dipl.ekon.: tel.:01 522 4562, e-mail: brigita.uranjek@kclj.si