ODPOVEDANO! XX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike: Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami

Organizator

Univerzitetni klinični center Ljubljana, KO za intenzivno terapijo otrok, Kirurška klinika

T 522 81 97,71 04, 48 29 E matjana.koren@kclj.si
Datum & čas

6/11/2020

00:00

Lokacija

Univerzitetni klinični center Ljubljana, KO za intenzivno terapijo otrok, Kirurška klinika, Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.

Petek, 06.11.2020

Teoretični del UKC Ljubljana, Zaloška 7, Predavalnica 1

09:00 - 09:30

Registracija

1. Sklop

09.30 - 09.35

Uvodne besede

09.35 - 10.00

Temeljni postopki oživljanja otrok

10.00 - 10.15

S simulacijo in treningi do kakovostnejšega poteka reanimacije

10.15 - 10.40

Uvajanje PICC katetra pri kritično bolnem otroku

10.40 - 10.55

Vzpostavitev periferne venske poti pri kritično bolnem otroku

10.55 - 11.20

Motnje srčnega ritma

11.20 - 11.45

Kaj vemo o Covid 19 pri kritično bolnih otrocih?

11.45 - 12.00

Razprava

12.00 - 12.30

Odmor s kavo

2. Sklop

12.30 - 12.45

Optimalna izvedba transporta kritično bolnega otroka – sodelovanje z regionalnimi bolnišnicami

12.45 - 13.00

Posebnosti tekočinske bilance pri kritično bolnih novorojenčkih

13.00 - 13.15

Odtegnitveni sindrom po ukinitvi terapije pri kritično bolnem otroku

13.15 - 13.30

Hranjenje kritično bolnega otroka

13.30 - 13.45

Posebnosti zdravstvene nege kritično bolnega otroka s hudo poškodbo glave

13.45 - 14.00

Pravilno rokovanje s kritično bolnim novorojenčkom

14.00 - 14.15

Razprava

14.15 - 15.15

Kosilo

3. Sklop

15.15 - 15.30

Varna priprava in aplikacija zdravil

15.30 - 15.45

Ko postanemo preglasni – zasičenost z alarmi v enoti intenzivne terapije

15.45 - 16.00

Prisotnost staršev ob kritičnih trenutkih – da ali ne?

16.00 - 16.10

Razprava

16.10 - 16.15

Navodila za praktični del seminarja

Sobota, 07.11.2020

09.00 - 14.00

Učne delavnice

Pediatrična klinika, KO za intenzivno terapijo otrok, Bohoričeva ul.20

1. Oživljanje otroka – preprost scenarij

2. Periferna venska pot

3. Menjava trahealne kanile

4. Rokovanje (handling) s KBO

5. Aspiracija dihalnih poti

Splošne informacije

Kotizacija: 200 EUR (DDV je že vključen)
Kotizacija vključuje predavanja in vaje, učbenik in postrežbo med odmori.

Nakazilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana. Podračun EZR št.: 01100-6030277894, sklic 299 30 32 z oznako Kritično bolan otrok.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v dokončnem programu!

Prijava in dodatne informacije

Matjana Koren Golja,dipl.m.s.,univ.dipl.org., Karmen Boh, viš.upr.del.; KO za intenzivno terapijo otrok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Bohoričeva 20, 1525 Ljubljana;

tel.: 522 81 97,71 04, 48 29
faks: 01 522 11 09
e-mail:
karmen.boh@kclj.si, matjana.koren@kclj.si