XVI. Srečanje medicinskih sester

Organizator

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribo,r Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Katedra za pediatrijo, Zdravniško društvo Maribor

T (02) 321 24 65 E pediatrija@ukc-mb.si
Datum & čas

9/4/2021

07:30

Lokacija

Preko spletne platforme Zoom

Petek, 9. april 2020

07:30

Registracija

08:30

Otvoritev srečanja

KOŽNE BOLEZNI PRI OTROCIH – NIKOLI DOKONČANA ZGODBA Moderatorja: mag. Leon Radolli, dr.med., spec. pediatrije, Lea Verlak, dipl.m.s

9:00 – 9:15

Novosti na področju nege kože zdravega otroka v prvem letu starosti Selma Prejac, dipl.m.s.

9:15 – 9:35

Bolnik z atopijskim dermatitisom v ambulanti osebnega zdravnika Olga Točkova, dr.med., spec. dermatovenerologije, Prim. Vlasta Dragoš, dr.med., spec. dermatovenerologije

9:35 – 9:55

Zdravstvena nega kože pri atopijskem dermatitisu Zdenka Špindler, dipl.m.s.

9:55 – 10:10

Vpliv atopijskega dermatitisa na duševno zdravje in kvaliteto življenja otrok in mladostnikov Barbara Pajk, mag.zdr.nege

10:10 – 10:30

Najpogostejše bakterijske okužbe kože pri otrocih asist. Vesna Breznik, dr.med., spec. dermatovenerologije

10:30 – 10:50

Najpogostejše glivične okužbe kože pri otrocih Anja Trajber Horvat, dr.med., spec. dermatovenerologije

10:50 – 11:15

RAZPRAVA

11:15 – 11:45

ODMOR

Moderatorja: Lea Verlak, dipl.m.s., mag. Leon Radolli, dr.med., spec. pediatrije

11:45 – 12:05

Virusne bradavice in moluski asist.dr. Katarina Trčko, dr.med., spec. dermatovenerologije

12:05 – 12:20

Alternativni/naravni načini zdravljenja virusnih bradavic – primeri iz zdravstvene vzgoje Andreja Škof, mag.zdr.nege

12:20 – 12:40

Acne vulgaris Tijana Orešič Barač, dr.med., spec. dermatovenerologije

12:40 – 12:55

Naravni načini zdravljenja mozoljavosti – primeri iz zdravstvene vzgoje Tina Demšar, dipl.m.s., Mateja Voršič, dipl.m.s.

12:55 – 13:15

RAZPRAVA

13:15 – 13:30

Vabljeno predavanje (sponzor)

PULMOLOGIJA IN ALERGOLOGIJA V PEDIATRIJI Moderator: Gordana Rudelič, Bojana F.Klobasa

14:30-14:50

Vloga kliničnega dietetika pri obravnavi otroka z alergijo Mirjam Koler Huzjak, dipl. m .s., spec. dietet.

14:50-15:10

Zdravstvene nega prezgodaj rojenega otroka z RSV- prikaz primera Tanja Bele, dipl. m.s.

15:10-15:40

Nove smernice zdravljenja astme Maja Tomazin, dr.med., spec. Pediatrije

15:40-16:10

Potek provokacijskega testa pri otroku Sonja Rejc, dipl. m.s.

16:10-16:30

Nove smernice pri obravnavi otroka z astmo Monika Dončec, dipl. m.s., Bojana Forštnarič Klobasa, dipl. m.s., Gordana Rudelič, dipl. m. s.

RAZPRAVA

Moderator: Gordana Rudelič, Bojana F.Klobasa

17:00-17:30

Na dokazih utemeljeni pristopi pri obravnavi otroka z okužbami zgornjih dihalnih poti Asist. Leona Cilar, mag. zdr. nege, Izr. Prof. dr. Jadranka Stričević univ. dipl. org., Viš. predav. mag. Barbara Kegl univ. dipl. org., Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar viš. med. ses., FAAN, Asist. Petra Klajnšek mag. zdrav. nege, spec. managmanta

17:30-18:00

Bronhoskopija pri otrocih Danijela Višnić, mag. med. techn., Jasenka Meseljević, bacc. med.techn., Viktorija Čosić, bacc. med. techn.

RAZPRAVA

Sobota, 9. april 2020

08:00

Registracija

IZZIVI ZA MEDICINSKE SESTRE PRI DELU S KRITIČNO BOLNIM OTROKOM MODERATORJA: Renata Šturm, dipl.m.s.; Maja Fajfar, dipl.m.s

8:30 – 9:00

Sprejem kritično bolanega otroka v EPINT Matej Pal, dr. med,Tanja Dukić Vuković, dr. med., spec. pediatrije

9:00 – 9.20

Priprava kritično bolanega novorojenčka na transport Diana Gašić,dipl.m.s.,Natalija Solero, dipl. m.s.

9:20 - 9:40

Transport kritično bolanih otrok Mojca Gorgiev Borovnik, zt, Maja Fajfar, dipl.m.s

9:40 – 10:00

Sprejem in zdravstvena nega otroka na inducirani hipotermiji – prikaz primera Tanja Krajnc, dipl.m.s.,Urška Gojič, dipl. m.s.

10:00 – 10:30

RAZPRAVA

MODERATORJA: Maja Fajfar, dipl.m.s. ;Mojca Gorgiev Borovnik, zt,

11:30 – 11:50

Transport novorojenčkov v spremstvu diplomirane medicinske sestre Janja Gržinić, mag.zdrav.nege, Andreja Bašnec, dipl.m.s.

11:50 – 12:10

Sprejem nedonošenih dvojčkov na EPINT Klinike za pediatrijo MB – prikaz primera Polona Šprager, dipl. m.s., Renata Šturm, dipl.m.s.

12:10 – 12:30

Sprejem in zdravstvena nega otroka s hudo poškodbo glave Tamara Ekart Stojanovič, dipl.m.s., Renata Šturm, dipl. m.s.

12:30 – 12:50

Priprava kronično bolanega otroka na odpust in sodelovanje s patronažno službo Vanja Urlaub, dipl. m.s.

12:50 – 13:10

Obravnava kritično bolanega otroka – negovalne diagnoze po Nanda-i Asist. Leona Cilar, mag. zdr. nege, izr. prof. dr. Jadranka Stričević univ. dipl. org., viš. predav. mag. Barbara Kegl univ. dipl. org., prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar viš. med. ses., FAAN, asist. Petra Klajnšek mag. zdr. nege, spec. managementa

13:10 – 13:40

RAZPRAVA

13:40-14:00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

pediatrija@ukc-mb.si

Organizacijski in strokovni odbor: Monika Pevec, Bojana F. Klobasa, Gordana Rudelič, Maja Fajfar, Renata Šturm, Bojana Sečnjak, Barbara Štern, Jernej Dolinšek, Tomaž Krenčnik, Katja Leskovar

KOTIZACIJA

  • za 1 dan 40 eurov neto
  • za 2 dni 80 eurov neto
  • Študenti in upokojenci se lahko udeležijo predavanj brez plačila kotizacije.

Prijava

www.ukc-mb.si (strokovna srečanja)

Dodatne informacije

Organizacija srečanja, informacije in prijave:

Rebeka Gerlič
T: (02) 321 29 40, (02) 321 28 13, F: (02) 321 28 26
E: rebeka.gerlic@ukc-mb.si

Strokovni sekretariat:

Tajništvo Klinike za pediatrijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Katja Leskovar
T: (02) 321 24 65, F: (02) 321 24 65
E: karmen.obrul@ukc-mb.si

Program - zloženka