XLI. Derčevi dnevi

Organizator

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo

E branka.kenda@mf.uni-lj.si
Datum & čas

30/5/2024

14:30

Trajanje: dni
Lokacija

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

Četrtek, 30.5.2024

Kosovelova dvorana

14.30

Registracija

15.00

Nagovor mag. Anita Štih, viš. med. ses., univ. dipl. org. GMS Pediatrična klinika

TRANSPLANTACIJE OTROK IN MLADOSTNIKOV Organizatorica tem: A. Gianini

Moderatorja: M. Oštir, L. Slemenšek

15.10

Transplantacije otrok in mladostnikov S. Ivančan

15.30

Transplantacija kostnega mozga, prikaz primera L. Slemenšek

15.50

ZN otroka po transplantaciji srca, prikaz primera S. Popovič

16.00

ZN otroka po transplantaciji jeter, prikaz primera E. Šmid

16.10

ZN otroka po transplantaciji ledvice, prikaz primera S. Kotar Grandovec, S. Borčić

16.30

ZN otroka po transplantaciji pljuč – prikaz primera M. Zupan

16.50

Razprava

17.00

Odmor s kavo

17.30

Prehranske smernice transplantiranih otrok in mladostnikov M. Čot

17.50

Komunikacija v sodobni zdravstveni negi v pediatriji M. Oštir

18.30

Razprava

19.00

Sprejem za udeležence Derčevih dnevov z večerjo (Klub CD)

Petek, 31.5.2024

9.00

Ponovna registracija

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA OTROK Organizatorici tem: M. Koren Golja, M. Lukić

Moderatorki: D. Prelogar, M. Lukić

9.30

Temeljni postopki oživljanja otroka I. Breznik

9.50

Poti sprejema po oživljanju v intenzivno terapijo otrok D. B. Reiter

10.10

Oskrba otroka po uspešnem oživljanju S. Spasenić

10.30

Pomen razbremenilnega pogovora po kritičnem dogodku T. Markan

10.50

Razprava

11.00

Odmor s kavo

AGRESIVNO VEDENJE OTROKA IN MLADOSTNIKA S PRAKTIČNIMI DELAVNICAMI Organizatorja tem: A. Gianini, Ž. Rosenstein

Moderator: Ž. Rosenstein

11.30

Heteroagresivno vedenje pri otroku in mladostniku A. Tomaševič Kramer

11.50

Zdravstvena nega v enoti za intenzivno otroško in mladostniško psihiatrijo Ž. Rosenstein

12.10

Nefarmakološki ukrepi pri heteroagresivnem vedenju v zdravstveni obravnavi M. Pintar Babič

12.30 - 13.30

Praktične delavnice (vzporedni delavnici v dvorani E1 in E2) Delavnica uporabe posebnih varovalnih ukrepov s praktičnim prikazom

13.30

Odmor za kosilo - topli prigrizek

PRESEJANJE NOVOROJENCEV Organizatorica teme: A. Gianini

Moderator: U. Grošelj, T. Sever Šraj, V. Ilar

14.30

Druga širitev programa presejanja novorojencev v Sloveniji v 2024 U. Grošelj, B. Repič Lampret

14.50

Vpliv zunanjih dejavnikov na rezultate presejalnega testiranja novorojencev Ž. I. Remec

15.10

Pravilen odvzem krvi za vzorec presejanja novorojencev T. Sever Šraj

15.30

Razprava

15.40

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Podiplomsko izobraževanje iz pediatrije je namenjeno pediatrom, specialistom šolske medicine, splošnim in družinskim zdravnikom, medicinskim sestram ter vsem drugim, ki delajo na področju otroškega in mladinskega zdravstva. Udeležba za zdravnike se pri Zdravniški zbornici šteje za podaljšanje licence, za medicinske sestre pa pri Zbornici – Zvezi.

Kotizacija
Za udeležence (upokojeni zdravniki so vabljeni brez kotizacije) kotizacija vključuje vstop na predavanja, ob odmorih kavo, sok, topel prigrizek, sprejem z večerjo ter pisno gradivo. Za oba dneva znaša 290 €, enodnevna kotizacija je 240 €. Kotizacija za specializante/ke pediatrije znaša 180 €.

Vplačila sprejemamo po izstavitvi računa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana.
Številka transakcijskega računa: 01100-6030708380.

Prijavnico z vsemi točnimi podatki pošljite na Pediatrično kliniko (Branka Kenda), Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo pri Branki Kenda, tel.: 01/522 9226
E-mail: branka.kenda@mf.uni-lj.si