Vse to je endoskopija in gastroenterologija

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

T 040 57 22 68 E petrinec.marija@gmail.com
Datum & čas

19/5/2023

08:00

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel City Maribor, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Poglej na zemljevidu

Petek, 19.5.2023

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Otvoritev srečanja Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s.

I. SKLOP

IZZIVI V ENDOSKOPIJI Moderatorki: Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s., Mateja Zajc Čižman, dipl. m. s.

9.10 - 9.30

Izzivi v endoskopiji – prikaz primera Tara Šimac dipl. m. s., Žarko Mišanović, dipl. zn.

9.30 - 9.50

Ustvarjamo kakovostno in varno zdravstveno nego Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

9.50 - 10.10

Endoskopi za enkratno uporabo (prednosti in slabosti) Tadej Ademović, dipl. zn.

10.10 - 10.30

Kontrolni seznam v endoskopiji Mateja Sever, dipl. m. s.

10.30 - 10.40

Naši sponzorji - Olympus

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor

II. SKLOP

PREDSTAVITVE ENDOSKOPSKIH ENOT Moderatorki: Veronika Koren, dipl. m. s., Saša Puconja, dipl. m. s.

11.20 - 11.40

SB - Novo Mesto Anita Hribar dipl. m. s., Miha Kranjc, dipl. zn.

11.40 - 12.00

SB - Izola Bojana Baričič dipl. m. s.

12.00 - 12.20

SB - Jesenice Nina Gregoric, dipl. m. s., Blanka Kmet dipl. m. s.

12.20 - 12.40

SB - »dr. Franca Derganca« Nova Gorica Veronika Koren, dipl. m. s.

12.40 - 12.50

Naši sponzorji

12.50 - 13.00

Vprašanja in diskusija

13.00 - 14.30

Kosilo

III. SKLOP

POSEBNOSTI V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI Moderatorja: Mateja Sever, dipl. m. s., Tadej Ademović, dipl. zn.

14.30 - 14.50

Bronhoskopija pri otroku Majda Oštir, dipl. m. s.

14.50 - 15.10

UR - CARE Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

15.10 - 15.30

REZUM - zmanjševanje prostate z vodno paro Aleksander Komar, viš. zdr. teh.

15.30 - 15.50

Endoskopska balonska dilatacija stenoz Andreja Žgavc, dipl. m. s.

15.50 - 16.10

Tudi po službi je potrebno preživeti Boštjan Kersnič, dr. med.

16.10 - 16.20

Naši sponzorji - Medip

16.20 - 16.30

Vprašanja in diskusija

20.00

Večerja

Sobota, 20.5.2023

IV. SKLOP

NEPOGREŠLJIVI POSTOPKI V DIAGNOSTIKI IN ZDRAVLJENJU Moderatorki: Bojana Baričič, dipl. m. s., Carmen Bobnar Sekulić, dipl. m. s.

9.00 - 9.20

Manometrija in 24 urna PH metrija požiralnika Mavricij Litvai, dipl. zn.

9.20 - 9.40

Endoskopski ultrazvok - EUS Jan Drnovšek, dr. med.

9.40 - 10.00

Vloga medicinske sestre pri EUS punkciji Monika Lazar, dipl. m. s.

10.00 - 10.20

Endobronhialni ultrazvok - EBUS Mateja Marc Malovrh, dr. med.

10.20 - 10.40

Uporaba Ovesco klipov Nejc Bukovnik, dr. med.

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor

V. SKLOP

DELAVNICE

11.20 - 13.50

EUS Monika Lazar, dipl. m. s., Jan Drnovšek, dr. med.

EBUS Marija Petrinec Primožič, dipl. m. s., Mateja Marc Malovrh, dr. med.

Ovesco klipi Tadej Ademovič, dipl. zn., Nejc Bukovnik, dr. med.

Dilatacije požiralnika Mateja Sever, dipl. m. s., Luka Strniša, dr. med.

13.50 - 14.00

Zaključek seminarja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze in je v postopku pridobivanja licenčnih točk.

Plačilo kotizacije:
Dvodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 360 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta in kotizacija znaša 180 €. Enodnevna kotizacija za nečlane Zbornice – Zveze znaša 220 € za člane, ki imajo poravnane obveznosti 110 €.

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 00 0218-19052023 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Lokacija:
Hotel City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22 Maribor, tel:+38622927000 , info@hotelcitymb.si

Dodatne informacije: petrinec.marija@gmail.com ali telefon 040 57 22 68.