Vpliv zasvojenosti staršev na njihove otroke

Organizator

Društvo MSBZT Celje

Datum & čas

25/2/2021

16:00

Lokacija

spletno okolje MS Teams

15.50

Registracija

16,00

Zasvojenost v družini, posledice zasvojenosti staršev pri njihovih otrocih

17,00

Transgeneracijski prenos

18,45

Ukrepi šolskih svetovalni delavec in učiteljev

20,30

Rezultati ukrepov glede na izpovedi bolnikov, ki se zdravijo zaradi zasvojenosti

21,00

Razprava in Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15eur z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Prijava

Prijave so na portal Zbornice Zveze, kamor lepo prosim vpišite svoj mail, da vam lahko pošljemo po mailu povezavo za predavanje.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice Zveze.

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje

Kordiš Tomica