Vpliv vitamina D na vsakodnevno življenje

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

E nina.trifoni@gmail.com
Datum & čas

10/3/2022

17:00

Lokacija

Google Meet

17.00 - 17.30

Prijava v videokonferenčno orodje

17.30 - 17.35

Uvodni pozdrav in otvoritev srečanja Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc., DMSBZT Gorenjske

17.35 - 17.45

Osnovno o vitaminu D Zala Marn, dipl. m. s., NIJZ OE Kranj

17.50 - 18.15

Učinkovitost vitamina D pri okužbi s koronavirusom David Zupančič, dr. med., specializant infektologije, UKCL, KIBVS

18.15 - 18.30

Kaj o vitaminu D pišejo študije? Gregor Robič, dipl. zn., ZD Bled

18.30 - 18.45

Predstavitev zdravila Vitamin D3 Krka Rok Gomezelj, mag. farm., spec., KRKA, d. d., Novo mesto

18.45 - 19.00

Razprava, odgovori na vprašanja in zaključek srečanja

Splošne informacije

Strokovno izobraževanje je za vse udeležence brezplačno in je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi.

Prijave

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Prijave sprejemamo do 8. marca 2022.

Dodatne informacije

Dostop do spletne platforme Google Meet boste dobili en dan pred dogodkom.
Za dodatna vprašanja oz. informacije se obrnite na naslov: nina.trifoni@gmail.com
Pokroviteljica srečanja je Krka, d. d., Novo mesto.

Vljudno vabljeni.

Alenka Bijol,
predsednica DMSBZT Gorenjske