Vpliv epidemije covida-19 na porast večkratno odpornih mikroorganizmov in ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

6/3/2023

15:50

Lokacija

Webinar predavanje

Alenka Petrovec Koščak, dipl. san. inž. in Majda Hrastnik dipl. m. s.

15.50

Registracija

16.00

Covid-19 danes

17.00

Porast večkratno odpornih bakterij

18.45

Kako lahko še vplivamo na zmanjšanje bolnišničnih okužb?

20.30

Primeri iz prakse

21.00

Zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 15 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 100 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Pri prijavi vpišite svoj mail na katerega boste prejeli povezavo za predavanje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Vljudno vas prosimo, da upoštevate spletni bonton.