ODPOVEDANO! Vodnik po galaksiji vodenja: III. del Vodenje in razvijanje kadrov za prihodnost

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu

T 031518372 E Dejan.dobersek@gmail.com
Datum & čas

5/6/2024

08:00

Lokacija

Hotel A, Kongresni center Camino, Mala Pirešica 21, 3301 Petrovče

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Pozdravni govor Dejan Doberšek, dipl. zn. Predsednik sekcije

8.30 - 10.30

Komunikacija s težavnimi sogovorniki Franka Bertoncelj

10.30 - 10.35

Razprava

10.35 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.30

On boarding – sprejem novo zaposlenih, kako jih vključiti v delo? Tatjana Tušar

11.30 - 12.00

Postopek zaposlovanja tujcev Sabina Mubi

12.00 - 12.50

Kadrovski standardi in normativi – izračuni potreb po kadrih Igor Robert Roj, Slavko Bolčevič

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 13.45

Kosilo

13.45 - 14.15

Izzivi vodenja Jože Prestor

14.15 - 14.45

Motivacijski dejavniki na delovnem mestu Doroteja Batorek

14.45 - 15.15

CHAT GPT in vodenje v ZN Urban Bole

15.15 - 15.30

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Vodnik po galaksiji vodenja se bo odvijal v treh delih. Gre za enodnevna strokovna srečanja, ki ponujajo osnovne vsebine, za katere menimo, da jih vsak vodja pri svojem delu še kako potrebuje. Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Strokovna srečanja so namenjena pravzaprav vsem, ki se z vodenjem ukvarjajo.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € za posamezni enodnevni del (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 € za posamezni enodnevni del). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-05062024 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev ni omejeno.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Dejan Doberšek: dejan.dobersek@gmail.com

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.