ODPOVEDANO! Vodnik po galaksiji vodenja: II. del Vez med zdravjem in denarjem: Ekonomika v zdravstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu

T 031518372 E Dejan.dobersek@gmail.com
Datum & čas

15/5/2024

08:00

Lokacija

Hotel A, Kongresni center Camino, Mala Pirešica 21, 3301 Petrovče

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Uvod v izobraževanje Dejan Doberšek, dipl. zn. Predsednik sekcije

8.30 - 9.45

Ekonomika zdravstva Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

9.45 - 10.00

Odmor

10.00 - 10.30

Financiranje socialnega varstva Slavko Bolčevič

10.30 - 11.00

Financiranje primarnega in sekundarnega zdravstva Martina Zorko Kodelja

11.00 - 11.45

Amortizacija mag. Tomaž Glažar

11.45 - 11.50

Razprava

11.50 - 12.30

Kosilo

12.30 - 13.00

Sistem obračuna v specialistični in bolnišnični obravnavi Maja Bertoncelj

13.00 - 13.30

Pomen na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave Dr. Marjeta Logar Čuček

13.30 - 14.00

Osebna izkaznica kliničnega oddelka Miran Merkuš

14.00 - 14.30

Stroški materiala in zdravil Tadej Kokalj

14.30 - 14.45

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Vodnik po galaksiji vodenja se bo odvijal v treh delih. Gre za enodnevna strokovna srečanja, ki ponujajo osnovne vsebine, za katere menimo, da jih vsak vodja pri svojem delu še kako potrebuje. Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Strokovna srečanja so namenjena pravzaprav vsem, ki se z vodenjem ukvarjajo.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € za posamezni enodnevni del (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 € za posamezni enodnevni del). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-15052024 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev ni omejeno.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Dejan Doberšek: dejan.dobersek@gmail.com