ODPOVEDANO! Vodnik po galaksiji vodenja: I. del Pravila in izzivi v skrbi za paciente: Zakonodaja v zdravstvu

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu

T 031518372 E Dejan.dobersek@gmail.com
Datum & čas

10/4/2024

08:00

Lokacija

Hotel A, Kongresni center Camino, Mala Pirešica 21, 3301 Petrovče

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.25

Registracija udeležencev

8.25 - 8.30

Uvod v izobraževanje Dejan Doberšek, dipl. zn. Predsednik sekcije

8.30 - 9.30

Zakonska ureditev zdravstva v Republiki Sloveniji Mag. Peter Požun

9.30 - 10.30

Avtonomni pravni akti javnega zdravstvenega zavoda Andraž Jakelj

10.30 - 10.35

Razprava

10.35 - 11.00

Odmor

11.00 - 12.00

Kako dobro poznamo delovnopravno zakonodajo? Miha Šercer

12.30 - 13.30

Kolektivne pogodbe Irena Ilešič Čujovič

13.30 - 14.15

Kosilo

14.15 - 14.45

Pravne podlage za izobraževanj prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. Svet.

14.45 - 15.15

Javna pooblastila in pravila igre v zdravstveni in babiški negi Andrej Vojnovič

15.15 - 15.45

Pravne podlage za kakovost in varnost pacientov Draga Štromajer

15.45 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Vodnik po galaksiji vodenja se bo odvijal v treh delih. Gre za enodnevna strokovna srečanja, ki ponujajo osnovne vsebine, za katere menimo, da jih vsak vodja pri svojem delu še kako potrebuje. Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem v zdravstveni in babiški negi na vseh nivojih vodenja, na vseh področjih zdravstvenega varstva in tam, kjer se zdravstvena nega izvaja. Strokovna srečanja so namenjena pravzaprav vsem, ki se z vodenjem ukvarjajo.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € za posamezni enodnevni del (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 € za posamezni enodnevni del). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-10042024 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d. d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 Ljubljana. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev ni omejeno.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: Dejan Doberšek: dejan.dobersek@gmail.com

Odjava
Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % plačane kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.