Vloga zdravstvene nege pri prehranskem svetovanju nefrološkim pacientom

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

T 031306969 E sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

26/9/2023

08:30

Lokacija

Nefrodial Dragomer, Šolska ulica 3, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Poglej na zemljevidu

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

I. SKLOP

Moderatorja: Andreja Golob – Nunič, Nevenka Frankovič

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav in predstavitev seminarja Gregor Mlinšek, Vesna Žitnik

9.15 - 10.00

Rastlinska prehrana pri dializnem bolniku Reina Dovč - Dimec

10.00 - 10.20

Prehranska obravnava bolnikov v SB Trbovlje Natalija Kuharič

10.20 - 10.40

Prehranska obravnava diabetološkega bolnika Jana Klavs

10.40 - 11.00

Predstavitev Lizinega krožnika Jana Klavs, Natalija Kuharič

10.40 - 11.00

Razprava

11.00 - 12.00

Coffe break

II. SKLOP

Moderatorja: Natalija Kuharič, Vesna Žitnik

11.20 - 11.50

Prehranska obravnava bolnikov v Nefrodialovih centrih Andreja Golob-Nunič, Nevenka Frankovič

11.50 - 12.10

Vloga medicinske sestre pri ozaveščanju skupnosti,o dietnih omejitvah dializnega bolnika Barbara Jezeršek Mazzora

12.10 - 12.30

Vloga ZN pri prehranskem svetovanju nefrološkim bolnikom Elizabeta Golobinek

12.30 - 12.45

Razprava

12.45 - 13.45

Kosilo

III. SKLOP

Moderatorja: Barbara Jezeršek Mazzora

13.45 - 14.30

Podhranjnost pri KLB bolnikih- opredelitev in način ugotavljanja Gregor Mlinšek

14.30 - 15.00

Prikaz obravnave KLB bolnikov v dietetsko – nefrološki ambulanti UKC LJ Aljoša Kuzmanovski

15.00 - 15.15

Razprava in zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom s področja nefrologije, dialize in transplantacije.

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze. Izobraževanje organizira sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 0201 5025 8761 480, sklicna številka: 00 0217-26092023. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 50

V primeru dodatnih vprašanj se obrite na kontaktno osebo: Vesna Žitnik elektronski naslov : sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si

Vljudno vabljeni!