Vloga medicinske sestre pri obravnavi bolnikov s tuberkulozo, respiratornimi obolenji in pljučnim rakom

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

E info@SiVitaSolutions.com
Datum & čas

15/12/2021

15:00

Lokacija

Spletno okolje Zoom

15:00 - 15.15

Vstop v virtualno okolje

15.15 - 15.30

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev Maruša Ahačič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji

SKLOP I: TUBERKULOZA

15.30 - 15.50

Tuberkuloza danes Petra Svetina, dr.med.

15.50 - 16.20

Zdravstvena nega bolnika s tuberkulozo Maruša Ahačič, mag. zdr. nege

SKLOP II: RESPIRATORNA OBOLENJA

16.20 - 16.35

Edukacija in re-edukacija kroničnih bolnikov o pravilni rabi pršilnikov Mariana Rezelj, dipl. m. s.

16.35 - 16.50

Spremljanje bolnika na inhalacijski terapiji v času hospitalizacije Maja Jošt, mag. farm.

16.50 - 17.05

Kako pristopiti k bolniku z astmo ali s KOPB? Irma Čatić, dipl. m. s.

17.05 - 17.20

Redke bolezni v pulmologiji in alergologiji Mariana Rezelj, dipl. m. s

17.20 - 17.40

Pomen dihalne vadbe dr. Milan Hosta

17.40 - 17.55

Razprava Moderira: Maruša Ahačič

17.55 - 18.05

Predstavitev kandidatov za novo vodstvo sekcije

18.05 - 18.25

Volitve novega predsednika in izvršnega odbora sekcije

18.25 - 18.55

Odmor

SKLOP III: PLJUČNI RAK

18.55 - 19.15

V znanju je moč: naš doprinos k večji osveščenosti pljučnih bolnikov Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

19.15 - 19.30

Novosti pri obravnavi pljučnega raka Loredana Mrak, dr. med.

19.30 - 19.45

Kajenje pri pacientih s pljučnim rakom Urša Stanonik, dipl. m. s.

19.45 - 20.00

Razprava in sklepne misli Moderira: Maruša Ahačič

20.00

Zaključek srečanja

Splošne informacije

Srečanje je namenjeno vsem medicinskim sestram in diplomiranim zdravstvenim tehnikom, katerih delovni procesi so povezani z bolniki z respiratornimi obolenji.

Za dotično izobraževanje je vložena vloga za odobritev licenčnih točk.
Kotizacije NI.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Prijavite se preko e-prijavnice dotičnega portala. Število prijav je omejeno. Prijave sprejemamo do vključno 9.12.2021
Prosimo, da o izobraževanju obvestite tudi svoje kolege in kolegice ter jih pozovete k prijavi.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@SiVitaSolutions.com .

Lepo vabljeni v našo družbo,
Organizacijski in programski odbor Maruša Ahačič in Darja Šulc Tratar