ODPOVEDANO! Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

E dobercvet@gmail.com
Datum & čas

13/3/2020

00:00

Lokacija

v Radencih

Izobraževanje je zaradi širitve koronavirusa (SARS-CoV-2) ODPOVEDANO.
Novi datum izobraževanja je 5.6.2020 – 6.6.2020 v Radencih.

Petek 13.3.2020

08.00 - 08.45

Registracija

08.45 - 09.00

Pozdravni nagovori pred. Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org., predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, predstavnik Zbornice – Zveze

1. sklop: Preventivna zdravstvena dejavnost otrok in mladostnikov Moderatorici: Doroteja Dobrinja, Majda Oštir

09.00 - 09.15

Pomen primarnega zdravstvenega varstva v skrbi za zdravje otrok viš. predav. mag. Barbara Kegl, univ. dipl. org.

09.15 - 09.35

Vloga medicinske sestre pri screening testih Miranda Zel, dipl. m. s.

09.35 - 09.55

Razširjena patronažna obravnava družine na domu Andreja Ljubič, mag. zdr. nege, Larisa Hreščak, dipl. m. s.

09.55 - 10.15

Razvojna oskrba kritično bolnega novorojenčka v intenzivni terapiji otrok Matjana Koren Golja, dipl. m. s., univ. dipl. org.

2. sklop: Prehrana dojenčka, otroka in mladostnika

10.15 - 10.45

Nove smernice v prehrani dojenčkov, otrok in mladostnikov Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž., klinični dietetik

10.45 - 11.15

Uvajanje goste hrane na željo otroka (BLW metoda) doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. ing. živilske tehnologije

11.15 - 11.35

Dojenje v novih smernicah za prehrano dojenčkov pred. Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC, asist. Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC

11.35 - 11.55

Kengurujanje novorojenčkov Urška Gojič, dipl. m. s., Monika Pevec, dipl. m. s., mag. zdr.-soc. manag.

11.55 - 12.05

Razprava

12.05 - 12.30

Odmor

3. sklop: Cepljenje Moderatorici: Milena Frankič, Matjana Koren Golja

12.30 - 13.00

Prizadevanja primarnih pediatrov in šolskih zdravnikov za povečanje deleža cepljenih otrok v Sloveniji Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., spec. ped

13.00 - 13.15

Cepljenje otrok v intenzivni terapiji Danijela Milanović, dipl.m.s.

13.15 - 13.30

Cepljenje pod nadzorom Vanja Urlaub, dipl. m. s., Tanja Bele, dipl. m.s.

13.30 - 13.50

Varna aplikacija cepiva - strokovne smernice in priporočila proizvajalca Doroteja Dobrinja, dipl. m. s.

13.50 - 14.05

Satelitsko predavanje – Invazivna meningokokna bolezen skupine B (pojavnost, simptomi, preventiva) Edi Bahor

14.05 - 14.15

Razprava

14.15 - 15.15

Odmor za kosilo

4. sklop: Centri za krepitev zdravja, zdravstvena vzgoja, ozaveščanje, promocija Moderatorici: Jasmina Kamenčič Germek, Cvetka Skale

15.15 - 15.35

Obravnava otrok in mladostnikov v Centru za krepitev zdravja ZD Maribor viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

15.35 - 15.55

Moderna zasvojenost pri osnovnošolcih Tina Demšar, dipl. m. s.

15.55 - 16.10

Pozitivna samopodoba osnovnošolcev - vloga zdravstvene vzgoje Andreja Škof, mag. zdr. nege in Tina Jamšek, dipl. m. s.

16.10 - 16.25

Spodbujanje zdrave telesne aktivnosti pri predšolskih otrocih Selma Prejac, dipl. m. s.

16.25 - 16.35

Razprava

5. sklop: Zgodnja obravnava otrok Moderatorici: Minja Petrovič, Andreja Ljubič

16.35 - 16.55

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami Andreja Doberšek, dipl. m. s., Lidija Žižek, univ. dipl. soc. delavka

16.55 - 17.15

Duševno zdravje otrok in mladostnikov - zgodnja obravnava in preventiva Barbara Pajk, mag. zdr. nege

17.15 - 17.25

Razprava

19.00

Večerja

Sobota, 14.3.2020

08.30 - 09.00

Registracija

6. sklop: Komunikacija otrok – starši - medicinska sestra, mediacija v pediatriji Moderatorici: Jožica Brenčič, Monika Pevec

09.00 - 10.00

Empatičen odnos - prostor zdravljenja! doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih., spec. ZDT

10.00 - 10.45

Mediacija in mediacijske veščine v pediatriji Vesna Rečnik Šiško, dipl.org., mediator

10.45 - 10.55

Razprava

10.55 - 11.30

Odmor

7. sklop: SKRB ZASE Moderatorici: Ivanka Limonšek, Andreja Doberšek

11.30 - 12.00

Skrb zase: sebičnost ali odgovornost? Nastja Ornik, mag. psih., edukantka razvojno analitične terapije

12.00 - 12.30

Ptica v duši – izkustveno sproščanje ob glasbi Jožica Brenčič, dipl.m.s., mag. zdr.-soc. manag.

12.30 - 13.30

Zaključek srečanja - sprostitev ob zvokih gonga in ostalih holističnih inštrumentih Vesna Rečnik Šiško, predsednica društva Pretakanje

Splošne informacije

Cilj in namen strokovnega srečanja: strokovno srečanje je namenjeno pridobitvi novih strokovnih vsebin iz področja obravnave otrok in mladostnikov na področju zdravstvene nege v pediatriji. Udeleženci bodo imeli možnost poslušati strokovne vsebine in razpravljati s strokovnjaki.

Strokovni in organizacijski odbor: Andreja Doberšek, Doroteja Dobrinja, Milena Frankič, Gabriela Gabor, Matjana Koren Golja, Jasmina Kamenčič Germek, Ivanka Limonšek, Andreja Ljubić, Majda Oštir, Minja Petrovič, Cvetka Skale.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za vpis srečanja v register in  vloga za pridobitev pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje  je bila oddana na Zbornico Zvezo.

Kotizacija z vštetim DDV je 320 €, (za člane Zbornice – Zveze se prizna 50 % popust in znaša 160 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0209-13032020  ali jo poravnate po izstavljenem računu.

V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik predavanj, pogostitve med odmori in skupna večerja.

Prijava

Elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl (e-prijavnica).

Dodatne informacije

V kolikor imate težave, nam lahko postavite vprašanje  po e pošti: dobercvet@gmail.com pri Andreji Doberšek.

Možnost nočitve: Hotel Radin, Radenci, tel. štev.: 02 520 27 22. Ob rezervaciji nočitve opozorite, da ste udeleženec dvodnevnega strokovnega srečanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji.

Vljudno vabljeni!
Ivanka Limonšek, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji