Vloga medicine dela, prometa in športa skozi epidemijo covida

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

E biljana.gaberc@zd-mb.si
Datum & čas

30/9/2022

08:30

Lokacija

Pohorje Village Wellness & Spa Resort Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje

Poglej na zemljevidu

9.00 - 9.20

Medicina dela, prometa in športa - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor skozi čas Biljana Gaberc

9.20 - 9.40

Vloga medicinske sestre v centrih medicine dela, prometa in športa med epidemijo covida-19 Dani Mirnik

9.40 - 10.00

Odziv zdravstvenih delavcev v medicini dela, prometa in športa na cepljenje proti covid-19 Sara Orešič

10.00 - 10.20

Študenti in covid Jure Jaušovec

10.20 - 10.40

Kako smo se v organizacijah odzvali na epidemijo covida-19? Tanja Urdih Lazar

10.40 - 10.50

Razprava

10.50 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.30

Otrok z glavobolom v okulistični ambulanti Vojislav Obrenović

11.30 - 11.50

Covid-19 zamenjal temelje preventive Marjana Lesničar

11.50 - 12.10

Psihična stiska v luči epidemije Božo Lalić

12.10 - 12.30

Dih v normalo - korak za pacienta, motivacija za zaposlene Nataša Vidnar

12.30 - 12.50

Pomen medsebojnih odnosov na počutje in uspešnost na delovnem mestu Maja Bizjak

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 13.20

Svit, Zora in Dora se predstavijo

13.20 - 13.45

Najnovejši pristopi pri ravnanju s poškodbami in bolečino spodnjega dela hrbtenice (križ) Nejc Šarabon

13.45 - 14.45

Kosilo

15.00 - 15.45

Delavnice v sodelovanju s centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (aktivni odmor, nordijska hoja, vaje za hrbtenico)

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV).

Kotizacijo poravnate na transakcijski račun NLB, Tavčarjeva 7, LJ – ZZBNS – ZDMSBZTS: TRR 0201 5025 8761 480, sklic na številko 00 0201-30092022.

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za člane Z – Z

Dodatne informacije

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Dodatne informacije: biljana.gaberc@zd-mb.si